Kto chce żyć

Źródło: www.epifania.pl

Pieśni Brzasku Tysiąclecia, nr 295

Więcej: Muzyka chrześcijańska

Kto chce żyć, ten na krzyż

1. Kto chce żyć, ten na krzyż
niechaj wzrok rzuci swój,
a ożywi go Zbawca Pan.
Bo przez krzyż kupił cię
Chrystus Pan, Zbawca twój;
kupił cię, by ci dać lepszy stan.
Chór:
Patrz tam, patrz na krzyż!
I do Pana swe serce
w pokorze zbliż,
bo tam jest życia treść,
w krzyżu tym.
2. Lecz kto chce chwałę mieć,
kto chce wraz z Panem żyć,
ten za Panem niech idzie w ślad;
niechaj też weźmie krzyż,
aby Mu wiernym być;
niechaj dziś rzuci ten marny świat.
3. A gdy przez wiarę swą
stoczy zwycięski bój,
gdy już skończy się jego ból,
wówczas Pan przyjmie go,
wynagrodzi mu znój,
weźmie go w chwałę swą Zbawca Król.
4. A więc niech każdy z nas
wierzy dziś w Pańską krew,
bo przez krew swą Pan zbawił nas.
Złączmy się w zgodny chór,
wznieśmy Mu wdzięczny śpiew,
chwaląc Go pieśnią tą wszyscy wraz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *