Hymn wdzięczności

Pieśni Brzasku Tysiąclecia, nr 390
wyk. Chór Sela

Więcej: Muzyka chrześcijańska

Hymn wdzięczności

 

1. Hymn wdzięczności płynie z duszy.
Jezus za mnie życie dal;
Srogie poniósł sam katusze,
Bym ja grzeszny, szczęście miał.

 

Refren: Duszo ma, uwielbiaj Pana,
On zbawienie zesłał ci:
Byłaś grzechem pokalana,
On cię obmył w Swojej Krwi.

 

2. On całego Władca świata,
On najwyższy Pan i Król;
Jakaż godna jest zapłata
Za Męczeństwo, Krzyż i ból?

 

3. On nie pragnie mieć ołtarzy,
Ani próżnych ludzkich chwał,
Ale żąda, by Mu w darze
Serce czyste każdy dał.

 

4. Jezu, Królu mój wspaniały,
Wiem, jak spłacić mogę dług:
Tobie sercem się oddaję,
Zalicz mię do Swoich sług.

 

5. Przyjmij, Jezu mą ofiarę,
Przyjmij mój niegodny dar;
Mą nadzieję, miłość, wiarę,
Szczerych uczuć moich żar!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *