Kościoła Świętą Głową

Pieśni Brzasku Tysiąclecia, nr 281
wyk. Chór Sela

Więcej: Muzyka chrześcijańska

Kościoła Świętą Głową

1. Kościoła Świętą Głową
sam Jezus Chrystus jest,
On dał nam swoje Słowo,
On dał nam ducha chrzest,
i z nieba zszedł na ziemię,
by ducha Prawdy zlać,
by zbawić ludzkie plemię
i żywot wieczny dać.

2. On Królem nad królami,
On Władcą wszystkich ziem,
On będzie rządzić z nami
w Królestwie Bożym swym.
I już się chwila zbliża,
radosna chwila ta,
że przez zasługę krzyża
Pan nam koronę da.

3. O, cześć Ci, Zbawco świata,
za Twą ofiarę, cześć!
Twa krew narody zbrata
i żywot będzie nieść.
Za krwawy pot w Ogrójcu
niech chwała będzie Ci,
gdy nas przedstawisz Ojcu
w Królestwa jasne dni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *