Czymże, Panie, się odwdzięczę

Pieśni Brzasku Tysiąclecia, nr 321
wyk. Chór Sela

Więcej: Muzyka chrześcijańska

Czymże, Panie, się odwdzięczę

1. CZYMŻE, Panie, się odwdzięczę,
Żeś mnie przyjął w łasce Swej;
Dziś przed Tobą kornie klęczę,
Życie moje przyjąć chciej.
Oddam moje ziemskie prawa,
Przywilejów ziemskich dar.
Obietnica Twa łaskawa
Kryje w sobie droższy czar.

 

2. Tyś mnie Panie z Ducha spłodził,
Tyś mi nowy umysł dał.
Tyś nadzieją mnie odrodził,
Abym lepszy żywot miał.
Niech więc ziemskie me naczynie
Nie przeszkadza w służbie mi;
W każdej myśli, w każdym czynie
Pragnę wiernie służyć Ci.

 

3. Wierzę w Twoją Krew kosztowną,
Raz za wszystkich dałeś ją.
Przez Twą Miłość niewymowną,
Odkupiłeś duszę mą.
Jakże wielka Twa Ofiara!
Bezgraniczna dobroć Twa!
Z serca płynie moja wiara.
Serce tylko Ciebie zna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *