Życiorys i charakterystyka Szatana

Podczas naszych spotkań często wspominamy różne osoby z Pisma Świętego lub z całego tzw. Wieku Ewangelii. Są one naszymi bohaterami, bohaterami wiary, są wzorami do naśladowania. Wspomnienia o nich, o ich życiu, pomagają w naszych zmaganiach na drodze czynienia woli Bożej.

Ale wszyscy wiemy, że są osoby, którym stawia się pomniki i pisze ich życiorysy. A są osoby, o których pisze się jedynie życiorysy. Na pomniki bynajmniej nie zasłużyli. Dzisiaj zajmiemy się jedną z tych drugich osób.

Tematem będzie życiorys i charakterystyka Szatana.

Powód podjęcia tematu:
1) Wiele przestróg przed zakusami szatana.
2) Przestrogi przed jego możliwościami w kuszeniu do zła.
3) Wielkie zło, którego jest twórcą.
4) Wpływ na historię ludzkości.
5) Wpływ na życie ludu Bożego.
6) Przestroga przed tym, jak można ulec zmianie od dobrego ku złemu.

(Wykład przedstawiony przez brata Leszka Szpunara na spotkaniu zboru w Bydgoszczy, 18.06.2023 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *