UFO albo latający talerz. Skąd się wzięły niezidentyfikowane obiekty latające?

UFO zaobserwowane nad miastem Passoria (New Jersey) w 1952 roku. Fotografia pochodzi z materiałów CIA.

CZY WIESZ, że…

 • odkąd zaczęło się mówić o licznych obserwacjach UFO (z ang. unidentified flying object – niezidentyfikowany obiekt latający), czyli tak zwanych „latających spodków” na całym świecie, z których liczne zostały potwierdzone przez wiele osób, ludzie coraz bardziej przekonuje się o istnieniu UFO?
  .
 • Owe obiekty zgodnie z doniesieniami mają różne wymiary i kształty. Najczęściej spotykane są dyski, kolorowe światła, lejki, pierścienie, strumienie świetlne, a nawet ciała kuliste!
  .
 • Kwestia ta długo nie dawała spokoju, dlatego rząd Amerykański wraz z licznymi uczonymi przeprowadzili badania. Wyjaśniono, iż latające talerze to nic innego jak różne postacie:
  – meteorów,
  – balonów pogodowych,
  – ptaków,
  – samolotów,
  – zjawisk atmosferycznych (np. echo), itp.
  Jednak część naukowców doszła do wniosku, że powyższe wytłumaczenie nie dotyczy wszystkich zjawisk. Wychodzi na to, iż tajemnica pozostaje nierozwiązana…
  .
 • Ogólnym wnioskiem wypływającym z badań dotyczących owych nie wyjaśnionych zjawisk jest stwierdzenie, iż są one:

(1) pewnego rodzaju tajną bronią jakiegoś państwa na ziemi,
(2) statkami kosmicznymi z innej planety lub
(3) zjawiskami nadprzyrodzonymi

 • Jest bardzo nieprawdopodobne, by jakiekolwiek państwo narażało taką broń na możliwość przechwycenia jej przez wroga i zbadania w wielu krajach zanim byłaby gotowa do użycia w konkretnej walce;
  .
 • Chociaż może się wydawać, że latające talerze są przez kogoś inteligentnie sterowane, trzeba wziąć pod uwagę dwie kwestie.
  – Po pierwsze, według doniesień, przy bardzo dużych prędkościach, latające talerze wykonują tak gwałtowne zwroty, że żaden człowiek nie mógłby wytrzymać podobnej siły ośrodkowej!
  – Po drugie, tworzywo, z jakiego wykonany jest talerz nie może przemieszczać się tak szybko! Przy tej prędkości tarcie doprowadziłoby do jego zniszczenia. Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, teoria (1) o ich tajnym militarnym charakterze załamuje się, nie jest wiarygodna.
  .
 • Astronomowie donoszą, iż na żadnej planecie naszego układu słonecznego nie ma życia. Wyjątek stanowią niskie formy wegetacji, jak mchy, których istnienie odkryto na Marsie. Co ciekawe, najbliższa gwiazda jest od nas tak oddalona, iż nie można dostrzec żadnych planet, które mogłyby krążyć wokół niej! Zatem twierdzenie (2), że tajemnicze zjawiska są spowodowane statkami kosmicznymi z innych planet są nie do utrzymania.
  .
 • W ten sposób pozostaje nam do rozważenia trzecie (3) wyjaśnienie mówiące, iż tzw. „latające talerze” są zjawiskami nadprzyrodzonymi.
  .
 • Ci, którzy spoglądają ku Bogu, aby otrzymać czystą mądrość (Jakuba 1:5; 3:17), nie będą w tym czasie pozostawieni w ciemności (Daniela 12:9,10; 1 do Tesaloniczan 5:1-6), chociaż zginie mądrość mądrych (Izajasza 29:14) i okazuje się głupstwem (1 Koryntian 1:19,20; 3:19,20).
  .
 • Od Daniela 12:1; Mateusza 24:21,24; Łukasza 21:25,26 dowiadujemy się, iż przy końcu Wieku Ewangelii [kliknij, by dowiedzieć się więcej o biblijnych wiekach lub eonach…] nastanie czas wielkiego ucisku, jakiego dotąd nie było, któremu towarzyszyć będą wielkie znaki i cuda: „Tedy będą znaki na słońcu i na księżycu i na gwiazdach, a na ziemi uciśnienie narodów z rozpaczą (z powodu marnotrawstwa dóbr narodowych, inflacji, wysokich podatków, upadłości narodów, korupcji w rządzie, niezdolności pokojowego rozwiązania problemów światowych itp.), gdy zaszumi (uderzy w bastiony obecnego systemu społecznego) morze i wały (niespokojne, anarchistyczne elementy); Tak iż ludzie drętwieć będą przed strachem (np. wojny atomowej) i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat; albowiem moce niebieskie poruszą się„.
  .
 • Te rzeczy miały towarzyszyć drugiemu adwentowi Jezusa, a według Łukasza 21:27 „… wtedy ujrzą [oczami zrozumienia, ponieważ świat już nigdy nie zobaczy Jezusa w ciele (Jana 14:19), gdyż jest on teraz istotą duchową (2 do Koryntian 3:17; 5:16; 1 Piotra 3:18; 1 Jana 3:2; Hebrajczyków 1:3), niewidzialną dla ludzkiego oka (Kolosan 1:15; Wyjścia 33:20; 1 do Tymoteusza 6:16)] Syna człowieczego przychodzącego na obłoku [w tym czasie wielkiego ucisku (Mateusza 24:30; Psalm 18:8-14; Daniela 12:1; 7:13,14; Joela 2:1-3; Sofoniasza 1:14-18; 3:8,9)] z mocą i chwałą wielką”.
  .
 • Wśród rodzaju Adamowego nie było synów Boga od momentu stracenia synostwa przez Adama dla siebie i ludzkiej rodziny (Łukasza 3:38; Rzymian 5:12,15-19), aż do chwili, gdy „Słowo ciałem się stało” (Jana 1:14; Hebrrajczyków 2:9,14,16), a następnie dało tym, którzy Je przyjęli, moc, aby się stali synami Bożymi (Jana 1:11,12; Galatów 4:5- 7); wobec tego „synowie Boży” o których mówi Rodzaju 6:2, nie mogli być ludzkimi synami Boga, lecz byli Jego anielskimi synami (Ijoba 2:1; 38:7).
  .
  (Polecamy też ciekawy artykuł pt. Anioły i demony)

  .
 • Właśnie ci aniołowie, „… którzy nie zachowali pierwszego [pierwotnego] stanu swego, ale opuścili mieszkanie swoje …” (w królestwie duchowym, żyjąc jako ludzie na ziemi), zdematerializowali się w czasie potopu Noego; zostali „podani łańcuchom ciemności” (ograniczeniom) „na sąd dnia wielkiego”, (2 Piotra 2:4; Judy 6) Z tego powodu ci upadli aniołowie do niedawna działali oni tylko w nocy (jako „upiory”, „duchy” itp.) lub w mrocznych pokojach w czasie seansów spirytystycznych („komory” z Mateusza 24:26). Ujawniali się także jako widma, zjawy itp., chociaż obecnie, w sądzie dnia wielkiego w czasie ucisku, ukazują się bardziej otwarcie, także w świetle dziennym.
  .
 • „Znaki i cuda kłamliwe [zwodnicze]” miały nastąpić w żniwie – przy końcu wieku (Mateusza 13:30,38-40; Objawienie 14:15-20; 2 do Tesaloniczan 2:8-12).
  .
 • Te kłamliwe i zwodzące istoty duchowe (1 do Tymoteusza 4:1), te złe duchy, które są wysoko (Efezjan 6:12), pod kierunkiem „książęcia, który ma władzę na powietrzu” (Efezjan 2:2), oszukują rodzaj ludzki różnymi sposobami np.: ukazują się w postaci zmarłych osób, by poprzeć pierwsze kłamstwo szatana, że umarli nie są naprawdę umarli i nieświadomi, ale żyją (Rodzaju 3:3-4; Jana 8:44; Kohelet 9:5,10; Psalm 6:6; 115:17; Izajasza 38:18,19; 1 do Koryntian 15:16,18); pojawiają się na seansach (1 Samuela 24:13,14; Izajasza 8:19); doprowadzają ludzi do obsesji i opętania a wielu do szaleństwa (Marka 5:1-17); posługują się duchowymi mediami (Dzieje 16:16-18); zsyłają widzenia, czynią cuda, nawiedzają domy, trzaskają drzwiami itd.
  .
 • Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe i wiele innych dowodów, nie powinniśmy dziwić się ani popadać w zakłopotanie, jeśli te złe istoty duchowe otrzymają większą pod wieloma względami wolność w obecnym dniu ich sądu. Żyjemy w końcu wieku Ewangelii. W czasie, kiedy Pan pojawia się na symbolicznych obłokach (momencie wielkiego ucisku), wywierając pomstę w płonącym ogniu (2 Tesaloniczan 1:7,8; Sofoniasza 3:8,9). Żyjemy w czasie Pańskiej Epifanii, czyli „sławnym przyjściu” (objawieniu – 2 Tymoteusza 3:8,9), podczas której Jezus będzie sądził „żywych” i „umarłych” (czyli ludzkość pod wyrokiem śmierci). Warto w tym miejscu dodać, iż upadli aniołowie nie należą do ‘umarłych’ i nie są pod wyrokiem śmierci, tak jak cały świat. Dlaczego? Bo żaden wyrok śmierci nie został wydany na te upadłe istoty tak jak był on wydany na Adama i jego rodzaj. Właśnie ludzkość jest w tym wersecie „umarła” i zostanie sądzona w czasie zbliżającego się Królestwa Chrystusa..

Warto posłuchać wykładu: Powrót Jezusa na obłokach

Zamów bezpłatny egzemplarz książki „Boski plan wieków” – klknij w obrazek

 • Upadli aniołowie cieszą się obecnie większą wolnością niż kiedykolwiek wcześniej, dlatego podejmują śmiałe działania. Właśnie te działania są odpowiedzią na częste i niewyjaśnione zjawiska, takie jak: kule ogniste, „zielone ludziki” czy „latające talerze”, które zobaczyć można na niebie i ziemi.
  .
 • Lud Boży nie powinien się bać (Izajasza 41:10,13; Psalm 27:1; 46; 118:8; 125:1) ani dziwić cudami; na niebie w górze i na ziemi nisko” (Joela 2:30; Dzieje 2:19). Wręcz przeciwnie, powinniśmy spoglądać ku górze, z radością podnosić głowy, wiedząc, że przybliża się wyzwolenie i że już niebawem nastanie Królestwo Boże (Łukasza 21:28,31), o które ciągle modlimy się: „Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi [powszechnie]”.

Więcej o Boskim planie zbawienia przeczytasz w bezpłatnej książce:

BOSKI PLAN WIEKÓW

/ kliknij link, żeby zamówić /

1 thought on “UFO albo latający talerz. Skąd się wzięły niezidentyfikowane obiekty latające?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *