Jak rozpoznać wolę Boga?

Pytanie [1912 r.] – Nie zawsze potrafię rozeznać Boską wolę we wszystkich okolicznościach. [Pastor Russell: Podobnie jak my wszyscy]. Czy to dowodzi, że coś jest nie w porządku ze stanem mego serca? Odpowiedź – Nie. Bóg nie życzy sobie, abyśmy postępowali widzeniem i nie mieli trudności z rozeznawaniem Jego woli. On sprawę tę stawia w Czytaj dalej…

Wiedza a posiadanie ducha świętego

P: Czy jest możliwe, aby ktoś popierający fałszywe doktryny, takie jak wrodzona nieśmiertelność rodzaju ludzkiego, przytomność umarłych oraz wieczne męki, miał ducha świętego? O: Lud Boży stanowią w całości ci, którzy żałują za swoje grzechy, przyjmują Jezusa za swojego Zbawcę (udzielającego usprawiedliwienia z wiary) i starają się żyć sprawiedliwym życiem. Niektórzy postąpili krok dalej i Czytaj dalej…