Bóg schronieniem i siłą ludu Bożego

Wielkie proroctwo na temat czasów ostatecznych. Psalm 46 omawia brat Paweł Piętka, Zoom zboru w Bydgoszczy, 29.05.2022 r. „Psalm 46 Przewodnikowi chóru dla synów Korego. Pieśń na Alamot. Bóg jest naszą ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w utrapieniu. Dlatego nie będziemy się bać, choćby się poruszyła ziemia, choćby się przeniosły góry w sam środek morza; Czytaj dalej…

Gdy On sprawi pokój, któż go naruszy?

Pismo Święte skierowane jest do ludu Bożego wszystkich wieków, po to aby przynosiło dzieciom Bożym pociechę. Pociecha Pism jest oczywiście potrzebna szczególnie w trudnych, niepomyślnych warunkach ze strony ciała. Nic złego nie może nas spotkać ze strony świata od strony duchowej, jeżeli jako dzieci Boże pozostaniemy blisko Boga. „Gdy On sprawi pokój, któż go wzruszy?” Czytaj dalej…

Wejdź, mój ludu

Na prośbę jednego z Czytelników przypominamy dziś artykuł na temat ciekawego proroctwa z Księgi Izajasza 26:20. Tekst wyszedł spod pióra brata Charlesa Taze Russella w roku 1895. Gdy patrzymy z perspektywy lat wyjaśnienie to nabrało jeszcze większej mocy. Czy istnieje jakakolwiek inna skała i jakakolwiek inna bezpieczna kryjówka poza ochroną Najwyższego i bliską społecznością z Czytaj dalej…