Piotr Daczko

Przed II wojną światową wydatną posługę w propagowaniu prawd żniwa i o restytucji na wsiach Lubelszczyzny wykonywał Piotr Daczko. Wprawdzie nie związał się z ruchem Epifanii, ale wniósł znaczący wkład w powstanie zboru w Dominowie. Na jego przykładzie można pełniej zrozumieć, w jaki sposób i przez kogo pobudzał Bóg do duchowego życia swe dzieci. Przed Czytaj dalej…

Paweł i Barnaba w Listrze

Niezwykłe wydarzenia z Dziejów Apostolskich, rozdział 14. Nagranie archiwalne. Radosław Szpunar wygłosił się ten wykład na nabożeństwie zboru Pana w Bydgoszczy, 2 listopada 2015 r. Przepraszamy za kiepską jakość nagrania, mieliśmy wówczas do dyspozycji tylko dyktafon w telefonie. Umieszczony poniżej tekst to nie notatki do wykładu, lecz artykuł pt. „Chromy w Listrze” (Reprint 5891), do Czytaj dalej…

Abakan

„Bóg przegląda serca ludzkie i zna ich potrzeby. Jednej zimy pod koniec grudnia br. Markowec pojechał z synem Kolą pociągiem z Moskwy na Syberię. Wsiedli do wagonu, w którym również z Moskwy jechało dwóch Świadków Jehowy i gdy br. Markowec w wagonie (jak zwykle) zaczął mówić o Bogu, niektórzy z pasażerów zaczęli się włączać do Czytaj dalej…