Sprzedane „Alleluja!”

Jeśli chodzi o gorliwość i miłość to przypomina mi się pewne świadectwo ze zboru zielonoświątkowego. Pewien chłopiec chodził na zebrania i kiedy jego serce było poruszone, kiedy słuchał kaznodziejów to zaczynał wołać: „Alleluja!”. Pewnie widział taki zwyczaj w tym zborze i dlatego zaczął to robić. Jednak nie wszystko się to podobało, niektórym to przeszkadzało. Poszli Czytaj dalej…

Bóg jest Święty

Nucą niebios firmamenty Hymn ku chwale: „Święty, Święty”. Powtarzają wód odmęty Hymn ku chwale: „Święty, Święty’”. Nucą góry, wód potoki Co się biorą z gór wysokich. Krystaliczne górskie zdroje Wysławiają imię Twoje. Wychwalają bracia leśni – Drzewa, Ciebie Boże w pieśni. Ciebie chwalą puszcz zwierzęta; „Twa istota, Boże, Święta”. Ciebie chwalą ptasząt głosy Nucąc chwałę Czytaj dalej…

Alleluja! Chwalcie Pana!

(oparte na Psalmie 113) Słudzy Pańscy, Chwalcie Pana. Imię Jego chwalcie z rana. Niechaj święte Jego Imię Na wiek wieków chwałą słynie. Od wschodu aż do zachodu, Od narodu do narodu, Imię Jego pochwalone, Nad niebiosa wywyższone. Bóg, co mieszka w wysokości, Wielki w niebie i w niskości. Widzi wszystko, co na ziemi, Opiekuje się Czytaj dalej…