Święto Reformacji – Marcin Luter

athesisJak mówi Wikipedia: „95 tez Marcina Lutra to dokument ogłoszony przez Lutra w dniu 31 października 1517 roku w Wittenberdze”. Wydarzenie to stało się symbolicznym początkiem Reformacji. Było także jednym z jej najważniejszych punktów, ponieważ właśnie wtedy na nowo odkryto biblijną naukę o usprawiedliwieniu z wiary w świętą krew Jezusa Chrystusa.

Tetzel i sprzedaż odpustów

Handel odpustami, od dawna praktykowany, opierał się głównie na założeniu, że Chrystus i święci podczas swego życia na ziemi zrobili więcej dobrego, niż było im potrzeba do zbawienia. Nadmiar mógł zatem służyć innym do otrzymania życia wiecznego, a papież miał władzę udzielania łaski ze skarbca świętych. Ponieważ odpust otrzymywało się za pieniądze, więc tak uzyskane odpuszczenie kar za grzechy dalekie było od uczucia prawdziwej pokuty i żalu.

Zobacz też: Święto Reformacji – Charles Taze Russell

Wśród sprzedawców odpustów wyróżniał się dominikanin Tetzel, który w szczególnie jarmarczny sposób sprzedawał listy odpustowe. Głosił, że czerwony krzyż odpustowy z herbem papieża więcej znaczy niż krzyż Golgoty, że pokuta i żal za grzechy są niepotrzebne tym, którzy kupili listy odpustowe: „Skoro pieniądz w szkatule zadzwoni, duszę z czyśćca do nieba wygoni”.

O czym zaś mówiły tezy Marcina Lutra?

Teza 1: Gdy Pan i Mistrz nasz Jezus Chrystus rzecze: ?pokutujcie?, to chce, aby całe życie wiernych było nieustanną pokutą.
Teza 36: Każdy chrześcijanin, który za grzechy żałuje prawdziwie, ma i bez listu odpustowego zupełne odpuszczenie kary i winy.
Teza 43: Należy pouczać chrześcijan, że ten, kto daje ubogiemu albo wspiera potrzebującego, lepiej czyni, niż gdyby kupował odpusty.
Teza 45: Należy pouczyć chrześcijan , iż ten, co widzi ubogiego i mimo to kupuje odpust, ten nie odpust papieża nabywa, ale gniew boży ściąga na siebie.
Teza 46: Należy pouczyć chrześcijan, iż oni, gdy nie są zbyt bogaci, powinni zatrzymać to co potrzebne dla ich domu, a nie wyrzucać na próżno na odpusty (?).
Teza 62: Istotny, prawdziwy skarb kościoła to święta ewangelia chwały i łaski Bożej.
Teza 82: Dlaczego jednak papież nie uwalnia wszystkich dusz z czyśćca z przyczyny najświętszej miłości i najwyższej potrzeby dusz, co byłoby rzeczą najsprawiedliwszą , gdy tymczasem nieskończoną ilość dusz uwolnił (on) dla podłej monety, złożonej na budowę bazyliki ? a więc rzeczy małej wagi.
Teza 86: Dlaczego również nie buduje papież bazyliki św. Piotra raczej za własne niż za pieniądze biednych chrześcijan, wszakże jego majątek jest znaczniejszy od dóbr jakiegokolwiek bogatego Krassusa.

Czy to początek reformacji?

Oczywiście, że nie był to początek ruchów reformatorskich w chrześcijaństwie. Dość wymienić nazwiska Waldo, Abelarda, Wiklifa czy Husa. Od Lutra się nie zaczęło i na Lutrze się nie skończyło… ale mnich z Wittenbergi, jego tezy, a szczególnie nauka o usprawiedliwieniu jedynie przez wiarę w zasługę Chrystusa na zawsze pozostaną w pamięci ludzi, którzy tylko dzięki świętej krwi Pana Jezusa, będą mogli otrzymać w przyszłości wzbudzenie z grobów i pełne radości czasy naprawy.

Piosenka o Marcinie Lutrze

Pozostawiamy naszych Czytelników z piosenką Jacka Kaczmarskiego, pt. „Marcin Luter”.

Poprzedzamy ją interesującym komentarzem, znalezionym na pewnym blogu internetowym: „Upłynęły już 492 lata [pisane w 2009 r.] od daty umownego początku Reformacji. Postanowiłem uczcić tę rocznicę mało chyba znaną piosenką Jacka Kaczmarskiego, w genialny sposób zilustrowaną przez kogoś scenami z filmu Erica Tilla. Przy całym szacunku dla artysty, jego talentu i niezależności, należy jednak poprzedzić tekst czymś w rodzaju sprostowania. Otóż nauka chrześcijaństwa to nie tylko ?bezmiar winy i kary surowość?. Nie sposób właściwie jej zrozumieć bez prawdy, na którą kładł nacisk Luter, a którą dziś akceptują w zasadzie wszystkie Kościoły: mianowicie, że od ludzkiej grzeszności silniejsza jest Boża łaska, która przez wiarę odpuszcza winy każdemu, kto przyjmie Chrystusa [dodalibyśmy: zarówno obecnie, jak i w przyszłości – red. badaczebiblii.pl]. Zrozumiał to chyba i sam poeta, który na łożu śmierci zdecydował się przyjąć chrzest”.

Film – Luter

1 thoughts on “Święto Reformacji – Marcin Luter”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *