Respekt lub poważanie dla Pana

Wykład w oparciu o historię z 1 Księgi Samuelowej 10:22-27. Pożegnalne przemówienie Samuela, zachęcające naród do tego, by pomimo wcześniejszych przewinień i błędnych decyzji, oddawał cześć Bogu i szedł „drogą dobrą i prostą” (1 Sam. 12:23), a wtedy liczyć może na dalsze Boskie kierownictwo i pomoc.

Mówi br. Piotr Kucharski na spotkaniu zboru Pana w Bydgoszczy, 19.12.2021 r.

Tak wśród narodu izraelskiego, jak wśród chrześcijan, występuje skłonność do przypisywania zwycięstw sobie i swojej sile oraz wodzom, a nie Bogu. Jest to wielki błąd.

Czasami wydawałoby się, że niesprawiedliwi są błogosławieni w tym życiu (Mal. 3:15, Mat. 5:45), lecz prawda jest taka, że Bóg zapisuje swoją Księgę Pamiątki i w Królestwie Bożym stanie się zupełnie jasne, kto służył Bogu, a kto Jemu nie służył (Mal. 3:16-18).

Nasze niewłaściwe kroki mogą przynieść zawód i smutek, ale jeśli staramy się trzymać Pana, nawet upadki mogą prowadzić do większego skruszenia naszych serc i do większej gorliwości i czujności w przyszłości.

Próbujmy tylko coraz lepiej służyć Bogu, wznosić się wyżej w łasce i prawdzie, iść „drogą dobrą i prostą”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *