Próżne słowa

Kontrolowanie swojego języka, swojej mowy, to jedno z najważniejszych zadań dla każdego z dzieci Bożych. Pan Jezus powiedział, że „z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony” (Mat. 12:36-37).

Wykład wygłoszony przez br. Piotra Kucharskiego na spotkaniu zboru Pana w Bydgoszczy, 19.12.2021 r.

Człowiek jest jedyną istotą na ziemi, która potrafi rozmawiać, ale może to też być przeszkodą. Apostoł Jakub mówi, że kto nie upada w słowie, byłby już doskonały (Jak. 3:1-3).

Zastanawiajmy się, co mówimy, dzielmy się tym, co dobre, co zachęcające, bo wpływ języka jest większych niż wszystkich innych organów ciała razem wziętych.

Kłamstwo jest tak powszechne, że trudno nam dziś rozróżnić, co jest prawdę, a co jest kłamstwem.

***

Porzebne są nasze codzienne prośby o odpuszczenie i przebaczenie grzechów.

Jest wielka zależność i łączność między sercem a językiem (Ps. 34:14, Ps. 52:4-7, Przyp. Sal. 12:13, 17-19, Przyp. Sal. 18:8-9, 21, 23, Przyp. Sal. 10:11, 17-21, 31-32). A ponieważ w grobie nie ma żadnej przemiany, ktoś, kto obmawiał, będzie miał skłonność do obmowy także w Królestwie, a ktoś, kto wyrządzał krzywdę, będzie miał skłonność w tym kierunku w Królestwie. Oczywiście będzie to wtedy niedozwolne i w ostatecznym rozrachunku może nas poprowadzić nawet na wtórą śmierć.

Pielęgnujmy w sercu dobre, wspaniałe myśli, a wtedy nasze usta będą uczył się wypowiadać właściwe słowa (1 Kor. 10:31). Czynić wszystko ku chwale Bożej – uczmy się tego, aby każdą rzecz czynić z tą myślą, choć nie jest to łatwe. Jak radzi apostoł Paweł w Liście do Kolosan 3:17 – wszystko czyńmy w imieniu Pana Jezusa, dziekując Bogu Ojcu przez niego.

Ps. 39:2 – „Będę pilnował dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem…”

Przyp. Sal. 4:23 – „Strzeż serca twego…”

Uprzejmość, miłość, hojność, opieranie swoich ofiar na sprawiedliwości. Oto rzeczy, które podobają się Bogu. Pan nie patrzy na nasze upadki, ale na nasze serca. Ofiara Jezusa Chrystusa oczyszcza nas ze wszelkiego grzechu. Kiedy czujemy się źle, kiedy nie możemy spać w nocy, nie liczmy baranów, ale porozmawiajmy z Pasterzem. Rozmyślajmy o Jego dobrym Słowie (Ps. 1:2).

Cenne wersety do rozmyślań: Ps. 119:148, Filipian 4:8 (+ komentarze z „Codziennej niebiańskiej manny” na pierwsze dni marca)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *