Brat Armstrong i odmowa służby wojskowej

Zdjęcie: Valerie i R.E. Armstrong, TP 1995, str. 57

W 2016 pojawiła się – wciąż dostępna – książka o brytyjskich Międzynarodowych Badaczach Pisma Świętego, a dokładnie o ich sprzeciwie wobec wojny (chodzi o I wojnę światową). Jest wynikiem piętnastoletnich gruntownych badań tematu przez jednego z brytyjskich historyków i naukowców*.

Autor dowodzi i wnioskuje, że stosunek władz państwowych do tych ludzi był wielką pomyłką i niezrozumieniem, wynikającym głównie z uprzedzenia, że są oni fanatycznymi pacyfistami jak kwakrzy lub socjaliści. Analiza dokumentów ujawniających ich intencje, oraz zajmowanego przez studentów biblijnych stanowiska, nie tylko w tej jednej, ale w ogólnym ich stosunku do państwa, praw państwowych i społeczeństwa obywatelskiego, prowadzi autora do wniosku, że należeli do najbardziej przykładnych, wzorowych i posłusznych obywateli, przejawiających najbardziej patriotyczne postawy, i że powinni być w pełni uznani za takich, mimo, że odmawiali wziąć broń do ręki.

„Historia odwagi, wiary, tragedii i triumfu.” – jak opisują komentatorzy książki – „Książka ta jest niezbędną lekturą dla wykładowców i badaczy I wojny światowej, a zwłaszcza dla tych, którzy interesują się kwestią sprzeciwu sumienia, mniejszości religijnych i sprzeciwu wobec wojny, i którzy chcą wyjść poza zakres standardowych prac, które zdominowały ten temat w ostatnim stuleciu.”

Wyjaśniająco dodam, że w tamtym czasie (1914-1918) brytyjscy Badacze Pisma Świętego, odmawiali służby wojskowej ze względu na sumienie. Jedną z takich osób był brat Ronald Edgar Armstrong, mający wówczas 20 lat, i jego 18-letni brat – Cyryl. Obaj – podobnie jak wielu innych braci – w wyniku owej odmowy trafiło do więzienia. (Na załączonym zdjęciu z książki w komentarzu, w/w wymienieni są pod nr 8 i 9)

A tu wspomniana część zamieszczonej w książce listy osób odmawiających służby wojskowej ze względu na przekonania. Brat Armstrong i jego brat Cyryl, wymienieni pod nr 8 i 9.

Nawiasem mówiąc, bratu Armstrongowi (i braciom brytyjskim) zawdzięczamy między innymi ideę i sposób zorganizowania zebrań domowych, które tak bardzo pomogły nam w przeżyciach minionych lat (po roku 2014).

Na koniec, fragment wspomnienia o bracie Armstrongu (z TP 1995 str. 56), który żył ponad 99 lat, służąc Bogu Prawdzie i braciom przez 80 lat:

„BRAT Ronald E. Armstrong urodził się w Londynie w 1896 roku i w czasie swojej młodości był lojalnym członkiem kościoła anglikańskiego. Jego żywe interesowanie się Biblią doprowadziło go do słuchania licznych z ówczesnych wielkich kaznodziejów i ostatecznie uczestniczył w spotkaniu, na którym prezentowano Fotodramę Stworzenia w londyńskiej Opera House w sierpniu 1914 roku. W rezultacie poznał Boski Plan i opuścił kościół anglikański, by uczestniczyć w zgromadzeniu londyńskiego Przybytku (wówczas miejscu spotkań braci i sióstr).

Jego postawa, jako człowieka uchylającego się od służby w wojsku ze względów religijnych podczas pierwszej części wojny światowej, doprowadziła do utracenia przez niego pracy, przyszłej kariery w bankowości, uwięzienia w Wormwood Scrubbs i innych ośrodkach aresztanckich oraz częstego wykonywania prac służebnych. Po przewiezieniu go do północnej Anglii mógł spotykać się z braćmi w różnych miastach w tamtym rejonie i w krótkim czasie wybrano go na lokalnego starszego. W zamieszaniu jakie nastąpiło po śmierci pastora Russella, gdy powstało wiele podziałów i nowych grup badaczy Biblii, brat Armstrong nadal pozostał gorliwy w studiowaniu prawdy i ostatecznie został nagrodzony dzięki entuzjazmowi pewnych braci walijskich, którzy zaznajomili go z naukami br. Johsona. Radował się, gdy otrzymywał odpowiedzi na liczne kłopotliwe zagadnienia osaczające braci w tym czasie i wiernie podtrzymywał prawdę epifaniczną, często w obliczu licznych sprzeciwów i prześladowań.

Siostra Eunice, jego żona, lojalnie go podtrzymywała w tej pracy dla prawdy i w wysiłkach zapracowania na życie w ciężkich czasach. Nie mógł znaleźć odpowiedniej pracy z powodu zapisu o jego przekonaniach religijnych. Zamieszkał więc w Hyde, prowadząc na początku mały hotelik a później piekarnię. Przez te wszystkie lata wielu braci korzystało z ich gościnności, między innymi również pastorzy Paul S.L. Johnson i Raymond G. Jolly.

Kiedy wybuchła wojna światowa, w swej drugiej części, wielu braci, którzy odeszli od prawdy, okazało ponowne zainteresowanie. Mianowany ewangelistą przez br. Johnsona, br. Armstrong wykonał wspaniałą pracę „zebrań domowych”, usiłując zgromadzić w domu prawdy tych, którzy zbłądzili lub pozostali poza jej postępującym światłem. W ten sposób wielu było przyprowadzonych do Ruchu Epifanicznego i błogosławionych głębszym zrozumieniem teraźniejszej prawdy.

(…) A teraz w myślach cofnijmy się do wcześniejszych lat i skierujmy uwagę na drogiego Brata jako nastolatka, aby zrozumieć wpływ pierwszych lat jakie zmieniły oblicze świata, lata wielkiej wojny, Dzieła Żniwa, Fotodramy Stworzenia oraz nauki o zasięgu światowym jakie głosił wielki Pastor Charles Taze Russell — jeśli mamy coś zrozumieć z genezy i mocy tej Wiary, jaka go podtrzymywała przez tyle lat.

Jego osobiste doświadczenia podczas i po wielkiej wojnie były ciężkie, wymagające i trudne, często były takimi z powodu świata, który (pokładając wiarę w innych rzeczach) nie rozumiał jego sprzeciwu w uczestniczeniu w tej wojnie. Świat generalnie był wówczas surowy i nie przebaczający, odmawiając mu jakiejkolwiek życzliwości, także podstawowego prawa do pracy i zarobkowania na życie. A mimo to nie był rozgoryczony, lecz wprost przeciwnie! Jego entuzjazm dla życia, szeroki zakres zainteresowań i niestrudzona aktywność były wyraźnie widoczne dla tych z nas, którzy go wówczas poznali.”

______
* Bible Student Conscientious Objectors in World War One – Britain: For the Sake of the Kingdom Paperback – August 3, 2016 by Gary Perkins (Author)

Obecnie w Wielkiej Brytanii jest kilka zborów epifanicznych badaczy Pisma Świętego z dość wysoką średnią wieku. O niektórych z nich pisaliśmy w naszych niedawnych świadectwach dotyczących brata Pottsa i rodziny Scale. To jest strona braci, którzy zdecydowali się na służbę Bogu niezależnie od LHMM: https://www.ukbiblestudents.co.uk – a ten adres prowadzi do braci związanych z LHMM: https://www.lhmm.co.uk. Na pierwszej z nich jest adres do kontaktu w języku angielskim i możliwe jest zadawanie pytań.

Zobacz inne świadectwa.

Zobacz zbiór wykładów brata Armstronga w języku polskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.