Król Ezechiasz

Pieczęć króla Ezechiasza

Król Judy Ezechiasz zaciekawił mnie z kilku powodów:

1. Zaczęło się od odkryć archeologicznych dokonanych w Jerozolimie. Na stanowisku archeologicznym na wzgórzu Ofel znaleziono najpierw odcisk pieczęci z napisem: „Własność Ezechiasza, syna Achaza, króla Judy”. Potem, w tej samej warstwie datowanej na około 2700 lat wstecz (czyli wtedy, gdy panował Ezechiasz), w bliskiej odległości znaleziono też pieczęć z napisem: „Izajasz, prorok”. Nie trzeba dodawać, ze także według Biblii obaj ci bohaterowie wiary żyli w tym samym czasie.

2. Ezechiasz to postać, o której Biblia mówi dużo, bo w całości poświęcono mu kilkanaście rozdziałów Starego Testamentu, a mimo to mam wrażenie, że jest dość mało znany wśród chrześcijan. To dziwne, bo Pismo nazywa go najlepszym królem Judy.

3. Różne dokonania i wydarzenia z życia tego króla zastosować można do życia każdego naśladowcy Jezusa. Jest to więc idealny przykład tego, jak można dzisiaj czytać całą Biblię i znajdować w niej duchową pomoc i korzyść. Jest tu bowiem znacznie więcej niż tylko opis pewnej reformy politycznej i społecznej oraz zmagań Judejczyków z imperium Asyrii.

Nagrałem jak na razie dwie części:

„Wiosna…”:

i „Lato Króla Ezechiasza”:

ws

2 thoughts on “Król Ezechiasz”

 1. Kilka cennych lekcji z wczesnej fazy rządów Ezechiasza:

  1. Kod DNA i zły przykład to nie wszystko. Możemy i musimy brać odpowiedzialność za swoje życie.

  2. Jeśli jesteśmy w trudnej sytuacji życiowej, to jest to najlepszy moment, by zaufać Bogu.

  3. Bardzo ważne jest ustalenie co w naszym duchowym życiu stanowi wyżyny, stele i aszery ofiarowane bożkom. Co w życiu odsuwa mnie od dobrych, Bożych spraw? A potem zajęcie się tym w sposób podobny do Ezechiasza (2 Król. 18:4) 🙂

  4. Pierwsza decyzja Ezechiasza to otwarcie bram świątyni, a później zrobienie w niej porządku. Według Nowego Testamentu my sami możemy być taką świątynią, jeśli otworzymy się na Jezusa.

  5. Jako decyzję w sferze kultu religijnego Ezechiasz przywrócił ofiarę kadzielną, a ta według Księgi Objawienia wskazuje na modlitwę wiernych (Obj. 8:4).

  … (więcej w nagraniu)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *