Byłem umarły, a oto jestem żyjący

Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani. (Objawienie 1:18)

Mamy tu kontrast nie mniejszy niż czerń i biel. Bycie umarłym jest przeciwieństwem życia. Czy widzisz tu kłopot? Mówi się o śmierci ciała Jezusa, ale on sam nie mówi o ciele. Byłem umarły. Chrystus mówi o sobie. To znaczy? W jednym z najważniejszym rozdziałów Księgi Izajasza napisano o nim proroczo: „Jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swoje przedłuży, a wola Pańska spełni się przez niego. (…) Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców.” (Izajasza 53:10,12) Biblia Tysiąclecia, z której cytuję, mówi tu o oddaniu życia i ofiarowaniu siebie na śmierć. Oryginał hebrajski mówi o ofiarowaniu na śmierć 'nefesz’, a więc duszy, całej istoty. Jezus umarł w ten sam sposób, co inni, o których mówił, że 'zasnęli’. Trafił do Otchłani – jak tłumaczy wspomniany wcześniej przekład – w grece mowa o Hadesie, a w hebrajskim – o Szeolu. Jak więc jest w owej Otchłani czy Szeolu? Wspomina o tym Księga Koheleta. „Każdego dzieła, które twa ręka napotka, podejmij się według twych sił! Bo nie ma żadnej czynności ni rozumienia, ani poznania, ani mądrości w Szeolu, do którego ty zdążasz”, „żyjący wiedzą, że umrą, a zmarli niczego zgoła nie wiedzą”. Jezus dokładnie w ten sposób wyraża się o swoim przeszłym stanie. „Byłem umarły.” Pocieszenie jest dla mnie w tym, co zapisano dalej.

„A oto jestem żyjący”. Jak to się stało? Świadczy o tym choćby Szymon Piotr (Dzieje 10:40) – „Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić”. Żyjący na wieki wieków. Odtąd śmierć straciła nad Jezusem swoją moc. Jego dusza nie została w Szeolu (Dzieje 2:29), dokładnie tak jak zapowiadał w psalmie Dawid. W koronie chwały i nieśmiertelności, w Boskiej naturze, Mesjasz znalazł się daleko poza zasięgiem władzy śmierci i Otchłani. Oddając swoje życie w ofierze jako Odkupiciel człowieka, Jezus Chrystus otrzymał także klucze śmierci i Otchłani. Skorzysta z nich – jak sam obiecał. „Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą jego głos” (Jana 5:28) „Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli… I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni” (1 Koryntian 15:20,22).

Zobacz też prezentację
Co to jest dusza wg Pisma Świętego

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *