Ziemia patrzy i drży

*****

Wykład w oparciu o Psalm 97:4 – „Jego błyskawice świat rozświecają, a ziemia patrzy i drży”.

Brat Janusz Spadziński przedstawił ten temat w roku 2009, ale nie tylko jest on aktualny, lecz wiele opartych na proroctwach Biblii przewidywań spełnia się obecnie w jeszcze większym stopniu.

*****

„Ponieważ świat pogrąża się coraz bardziej, osuwanie się jego postępowania po równi pochyłej nie jest powstrzymywane, symboliczne błyskawice prawdy (każdego rodzaju – politycznej, społecznej oraz naukowej) ukazują świat w zamęcie z dającymi się słyszeć z każdej strony krzykami strachu oraz gniewu.”
– czasopismo „Teraźniejsza Prawda”, nr 481

„Jego błyskawice świeckich i religijnych prawd oświecają świat i sprawiają iż społeczeństwo ludzkie drętwieje w miarę jak dostrzega zbliżający i zwiększający się ucisk.”
– czasopismo „Teraźniejsza Prawda”, nr 321

Łukasza 21:26 – „Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte”

Psalm 97:5 – „Góry topnieją jak wosk przed obliczem Pana, przed obliczem Władcy wszystkiej ziemi”
Władze ziemskie (symbolizowane w Biblii przez góry) rozpuszczają się i upadają, podobnie jak wosk rozpuszcza się pod wpływem wysokiej temperatury.

*****

Jaka ma być wobec tych wydarzeń postawa wierzących, co my mamy robić wobec takiej sytuacji na świecie? Na pewno nie możemy ulec duchowi paniki i niezadowolenia. Duchowi narzekania. Nie powinniśmy też brać udziału w próbach naprawienia obecnego porządku, skoro wiemy, że tuż za nim następuje Boże Królestwo. Nasze zadanie jest inne:

Łukasza 21:28 – „A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie».”

2 Piotra 3:11-15 – „Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby [On] was zastał bez plamy i skazy – w pokoju, a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną”

1 thoughts on “Ziemia patrzy i drży”

  1. Ważne abyśmy całkowicie zaufali Jehowie Bogu (Przyp.3:5,6) . Aby tak było to musimy poznawać Jego spisane Słowo – Biblię , która zawiera opis cudownej logiki zamierzenia Bożego. Bóg bardzo chce
    i pragnie nam to oznajmiać (Amosa 3:7). Takie zapewnienie daje nam również nasz Pan Jezus Chrystus (Ew.J.15:15)
    .A co ważne abyśmy nie ulegali duchowi paniki i niezadowolenia. Duchowi narzekania. http://www.bog-wiara-religia-42.org/428873919

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *