Zakryta tajemnica

Wykład przedstawiony w zborze Pana w Bydgoszczy, 5 lutego 2023 roku. Mówi brat Czesław Ruciński:

1 List do Koryntian 2:7-8 – „Lecz głosimy mądrość Boga w tajemnicy, zakrytą mądrość, którą przed wiekami Bóg przeznaczył ku naszej chwale; Której nie poznał żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem poznali, nigdy nie ukrzyżowaliby Pana chwały”

Psalm 25:14 – „Tajemnica PANA jest objawiona tym, którzy się go boją, oznajmi im swoje przymierze.”

Jana 1:29 – „A nazajutrz Jan zobaczył Jezusa przychodzącego do niego i powiedział: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.”

Jezus to Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To proste poselswo zostało jednak zakryte. Bóg swoją „radę”, swój przepełniony mądrością plan, objawił na razie tylko niektórych.

Ten plan łączy w sobie miłość (Jana 3:16), moc (której najlepszym dowodem będzie wzbudzenie wszystkich ludzi) i mądrość, a wszystko to dokonane jest przez Boga w zgodzie z Jego pełną sprawiedliwością.

Bóg nie cofnął wyroku, którzy spadł na wszystkich ludzi (1 Mojżeszowa 2:7, 3:24, Rzymian 5:12-19). Lecz to, co było niemożliwe dla człowieka (wyjście spod potępienia tego wyroku), stało się możliwe dla Boga. Bóg dał swojego Syna na świat, a ten jako doskonały wypełnił doskonałe Boskie prawo i mógł stać się naszym Odkupicielem.

Filipian 2:6-8 – „Który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież; Lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi; A z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.”

Galatów 3:12-13 – „Prawo zaś nie jest z wiary, lecz: Człowiek, który je wypełnia, przez nie będzie żył. (13) Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem (bo jest napisane: Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie)”

Galatów 3:16,29 – „Otóż Abrahamowi i jego potomkowi zostały dane obietnice. Nie mówi: I jego potomkom, jak o wielu, ale jak o jednym: I twemu potomkowi, którym jest Chrystus. (29) A jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama, a zgodnie z obietnicą – dziedzicami.”

Zapraszamy do wysłuchania całego wykładu! 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *