Wszystko dopomaga ku dobremu (nagranie wykładu)

Zapraszamy do wysłuchania wykładu opartego o List do Rzymian 8:28. Nagranie z niedzieli, 21.10.2018 roku, wykładowca – Wojciech Opałkowski:

„Jest wątpliwe, czy w całej Biblii można znaleźć bardziej pocieszający ustęp. szczególnie jest on stosowny do podniesienia na duchu chorych lub tych, którzy zostali dotknięci nieszczęściem.” – B. Hedman

„A wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu, to jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są.” – List do Rzymian 8:28

3 thoughts on “Wszystko dopomaga ku dobremu (nagranie wykładu)”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *