Wolność (Galatów 5:1)

W Liście do Galatów 5:1 apostoł Paweł napisał: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!”. Jaka to wolność, do której uwolnił nas Jezus? Na czym polega trwanie w tej wolności? Zachęcamy do wysłuchania wykładu wygłoszonego przez Beniamina Nagórnego na spotkaniu w Chełmnie (wrzesień 2017 r.)

2 thoughts on “Wolność (Galatów 5:1)”

  1. Bardzo dziękuję za wygłoszony wykład. Jestem zbudowany tym tematem. Pozdrawiam i życzę wielu błogosławieństw od naszego Boga.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *