Przywrócenie wzroku, słuchu i mowy

Jako podstawę naszych rozważań chciałbym użyć dzisiaj dwóch fragmentów ze Starego Testamentu. Pierwszy z nich to Księga Izajasza 35:5. Cały ten 35. rozdział to piękny opis restytucji, o której mówiliśmy w październiku. Mamy tutaj opis zmian na ziemi w czasie rządów Pana Jezusa. Izaj. 35:5 – „Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą.” Czytaj dalej…