Jak nastanie pokój

Wołają: Pokój! Pokój! Ale nie ma pokoju! (Jeremiasza 6:14) A On się obudził, zgromił wiatr i powiedział morzu: Ucisz się i uspokój! Wiatr ustał i nastała wielka cisza. (Marka 4:39) Większość ludzi oczekuje trwałego i powszechnego pokoju między narodami, ale zawsze okazuje się on bardzo trudny do osiągnięcia. Wielu z lękiem i trwogą obserwuje ciągłe Czytaj dalej…