Wstępna prognoza. Ulewa Prawdy

Na spotkaniu chrześcijańskim w Bziance brat Ralph Grygiel z Calgary (Kanada) podzielił się ze słuchaczami swoim zrozumieniem antytypicznych i chronologicznych czasów, w których żyjemy. Jako redakcja BadaczeBiblii.pl zdecydowaliśmy się na przepisanie tego wykładu i udostępnienie go w formie tekstowej. Publikujemy go dla informacji i pożytku ludu Bożego, ale zastrzegamy, że w wykładach mogą znaleźć się Czytaj dalej…

Nadzieja dla ludzkości

Dlaczego taki temat? Zanim poznałem prawdę, a mam tu na myśli cały Boży plan, trudno mi było pogodzić się z powszechnym nauczaniem  w chrześcijaństwie, że nieliczni tylko dostępują zbawienia a cały świat ludzkości na czele z poganami idzie na wieczne zatracenie, nie mówiąc już o wiecznych mękach.  Dlatego, gdy Dobry Bóg dał zrozumieć naukę o Czytaj dalej…

Ucisk

„Oblicze moje pójdzie przed tobą, a dam ci odpocznienie” (2 Mojżeszowa 33:14). Odnosiło się to do narodu izraelskiego cielesnego, odnosi się też obecnie – do Izraela duchowego. Mimo narastającego ucisku symboliczne oblicze Boże (czyli łaska) zawsze towarzyszyło i zawsze będzie towarzyszyć ludowi Bożemu. Często tej łaski nie dostrzegamy w naszym życiu od razu, ale często Czytaj dalej…

Walka Armageddonu

Wojny, od czasu I Wojny Światowej, tak osłabiły narody, że usiłowano wprowadzić w życie idee socjalizmu. To spotkało się z opozycją niektórych rządów i wszystkich klas zainteresowanych zachowaniem obecnego porządku rzeczy, „świata, który teraz jest”. Obecne społeczeństwo jest podtrzymywane przez bogatych, przez finansistów, polityków, liderów przemysłu oraz władców. Oni będą odwoływać się o poparcie do Czytaj dalej…

Ochrona Bożego ludu w czasie ucisku

„Albowiem On przechowa mnie w swym namiocie w dniu nieszczęścia, ukryje mnie w głębi swego przybytku, wydźwignie mnie na skałę.” – Psalm 27:5 — Wykład przedstawiony przez Piotra Wardzińskiego na spotkaniu chrześcijańskim w Rzeszowie – OCHRONA BOŻEGO LUDU W CZASIE UCISKU – 22.08.2021 r. Można też zobaczyć wersję wideo (z gorszą jakością głosu). — Każdy Czytaj dalej…

Światowy kryzys i pocieszające nauki Biblii

Wielu studentów Biblii zgadza się, że żyjemy w czasach szczególnego udręczenia na świecie, które następująco zostały opisane przez Daniela (12:1): „czas uciśnienia, jakiego nie było, jako narody poczęły być, aż do tego czasu”. Tymczasem Jezus, odnosząc się do tego proroctwa i wskazując, iż ono miało się wypełnić tutaj, na ziemi, przy końcu wieku Ewangelii, dodaje Czytaj dalej…

Czy Jezus nauczał o pośmiertnych cierpieniach? CZĘŚĆ 3: Czyściec

Witam serdecznie! Po moim ostatnim nagraniu niektórzy uznali, że pominąłem czyściec. Nie był to przypadek. Temat tej serii to: „Czy Jezus nauczał o pośmiertnych cierpieniach?”, a takiej nazwy jak „czyściec” w nauce Jezusa nie znajdziemy. Na ile mogłem ustalić samo określenie ‘czyściec’ pojawiło się w dyskusjach teologicznych około XII wieku po Chrystusie, a łaciński termin Czytaj dalej…