Miłość wielką jak ocean

Miłość wielką jak ocean Ojciec Bóg okazał nam, Gdy Syn Boży, Odkupiciel, Przelał krew ? bezcenny dar. Czy ktoś może to zrozumieć, Co w Jezusie Bóg nam dał? Nie zapomnij tej miłości, Która wiecznie będzie trwać. Na Golgocie ? wzgórzu hańby ? Trysło źródło życia wód. Niesie miłość, pojednanie i omywa grzechu brud. Łaski tej Czytaj dalej…

Cudowna Boża łaska (Amazing Grace)

słowa: John Newton (1725-1807), ang. Amazing Grace wyk. Janusz Bigda Więcej: Muzyka chrześcijańska Cudowna Boża łaska 1. Cudowna Boża łaska ta Zbawiła z grzechów mnie Zgubiony nędzny byłem ja, Lecz teraz cieszę się.   2. Ta łaska wlała Boży strach W kamienne serce me I wtedy zobaczyłem w łzach, Żem na przepaści dnie.   3. Czytaj dalej…

Zwróć swój wzrok na Jezusa

Śpiewnik Pielgrzyma, nr 469 wyk. Janusz Bigda Więcej: Muzyka chrześcijańska Zwróć swój wzrok na Jezusa 1. Zwróć swój wzrok na Jezusa! Jak wielki jest twarzy tej czar! Urok ziemskich spraw dziwnie zblednie wnet W blasku Jego miłości bez miar.   2. Zwróć swój wzrok na Jezusa, Gdy staczasz z ciemnością swój bój. On królestwo diabła Czytaj dalej…

Przyjacielem naszym Jezus

Śpiewnik Pielgrzyma, nr 416 wyk. Janusz Bigda słowa: Józef Scriven Więcej: Muzyka chrześcijańska Przyjacielem naszym Jezus Przyjacielem naszym Jezus – jak wspaniałym, wiernym On! Z Ojcem swoim nas pojednał. I z szatańskich wyrwał szpon. Któż to może wypowiedzieć ile łask tracimy tu, Gdy modlitwę zaniedbamy nie ufając szczerze Mu. Gdy nam wrogie moce grożą, koło Czytaj dalej…

Choćbym wszystko miał

Śpiewnik Pielgrzyma, AD XI wyk. Janusz Bigda Więcej: Muzyka chrześcijańska Choćbym wszystko miał Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana, czyżby warto staczać życia bój? Gdzie me serce miałoby schronienie, gdzieżby szczęścia mogło znaleźć zdrój?   /: Choćbym wszystko miał lecz nie miał Pana, skąd bym siłę mógł do życia brać? Cóż mi mogą świata Czytaj dalej…

Gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże

Pieśni Brzasku Tysiąclecia, nr 475 wyk. Janusz Bigda Więcej: Muzyka chrześcijańska Gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże 1. Gdy na ten świat spoglądam, Wielki Boże, Coś stworzył go wszechmocnym Słowem Swym, A kiedy znów na te narody spojrzę Którymi Ty wciąż opiekujesz się.   Refren: Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci Jak Wielkimś Ty, Czytaj dalej…

Przyjaciela mam, co pociesza mnie

Śpiewnik Pielgrzyma, nr 358 wyk. Janusz Bigda słowa: Elisha Albright Hoffman, Anthony Showalter Więcej: Muzyka chrześcijańska Przyjaciela mam, co pociesza mnie 1. Przyjaciela mam, co pociesza mnie, gdy o Jego ramię oprę się! On Pokojem swym, szczęściem darzy mnie, gdy o Jego ramię oprę się!   Refren: Boże ramię, to jest w ucisku pewny gród, Czytaj dalej…