Sumienie

Sumienie… Sumienie może być czułe, precyzyjne, ale można je zagłuszyć, może być niedoskonałe, czasami spóźnione. Zapraszamy do wysłuchaniu wykładu na temat sumienia, który brat Czesław Ruciński przedstawił w zborze w Bydgoszczy, 23.07.2023 r.

Dzieje Apostolskie 24:16 – „I sam się usilnie staram, aby zawsze mieć sumienie bez skazy wobec Boga i ludzi.”

Kaznodzieja 7:19-20 – „Mądrość daje mądremu więcej siły, niż posiada ją dziesięciu mocarzy, którzy są w mieście. Doprawdy, nie ma człowieka sprawiedliwego na ziemi, który czyniłby dobrze i nie grzeszył.”

Jak trudno jest o dobre wyregulowanie sumienia i wierność mu. Przykład Adama, później rodziny Adama i Ewy. Jak wielkie jest choćby znaczenie stanu matki w ciąży dla rozwoju dziecka, co widzimy w Kainie i jego późniejszym życiu.

Z punktu widzenia Nowego Testamentu już sama nienawiść do brata jest mężobójstwem (1 Jana 3:15). Powinniśmy miłować nieprzyjaciół.

Pytanie, które może się pojawił: Jakich nieprzyjaciół mamy miłować? Odpowiedź: Swoich.

Według Biblii nasz Pan Jezus Chrystus to ten, który przywróci ludzkości czyste sumienia, czyste serca.

Czasami ktoś może postępować zgodnie z sumieniem, ale wbrew prawdzie, wtedy to sumienie potrzebuje oświecenia lub wyregulowania. Tak było w przypadku Szawła, który został później Apostołem Pawłem.

List do Hebrajczyków 3:7-8 – „Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dzisiaj, jeśli usłyszycie jego głos; Nie zatwardzajcie waszych serc jak podczas rozdrażnienia, w dniu próby na pustyni”

Jeśli słyszymy Słowo Prawdy, pozwólmy tej Prawdzie kształtować nasze sumienie. Pan pokazuje nam się jak możemy się przemienić. W przypadku całej ludzkości Pan stosuje ucisk, który prowadzi do przeorania ludzkich serc, jednak my już dziś świadomie i nieprzymuszeni możemy otwierać serca na ewangelię.

*****

Więcej: 

Sumienie – myśli pastora Russella

Znaczenie sumienia w życiu Marcina Lutra

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *