Pan patrzy na serce – 1 Samuela 16:7

Zapraszamy do wysłuchania wykładu, który brat Beniamin Nagórny wygłosił w Bydgoszczy w niedzielę, 11 listopada 2018 roku. Podstawą wykładu jest fragment z 1 Księgi Samuela 16:4-12, ze szczególnym naciskiem na werset 7

Albowiem Ja nie patrzę na to, na co patrzy człowiek; bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce.

 

Jak i kogo Bóg powołuje do społeczności z sobą? Popatrzmy na to przez pryzmat wydarzeń związanych z Samuelem, popatrzmy na wybór Dawida na króla. Wybór człowieka, który w oczach ludzkich wydawał się ostatnim nadającym się do tej roli.

Dawid był człowiekiem według serca lub upodobania Bożego. Dlaczego Biblia określa go tak mimo jego wielkich upadków i braków? Co tak bardzo podobało się w nim Bogu i czego możemy się nauczyć z jego historii?

Jeszcze raz zachęcamy do wysłuchania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *