10 wersetów, które mówią nam jak kochać

1. Słuchaj bez przerywania

Przyp. 18:13
Kto odpowiada, zanim wysłucha, zdradza swoją bezmyślność i naraża się na hańbę.

2. Mów bez oskarżania

Jak. 1:9
Niech brat ubogi chlubi się z wywyższenia swego.

3. Nie skąp w udzielaniu

Przyp. 21:26
Niesprawiedliwy jest zawsze chciwy, lecz sprawiedliwy daje i nigdy nie odmawia.

4. Nie ustawaj w modlitwie

Kol. 1:9
Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu.

5. Odpowiadaj nie sprzeczając się

Przyp. 17:1
Lepsza kromka suchego chleba i przy tym spokój, niż dom pełen mięsa, a przy tym kłótnia.

6. Dziel się szczerze

Efez. 4:15
Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest Głową, w Chrystusa.

7. Ciesz się nie narzekając

Filip. 2:14
Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania.

8. Ufaj bez wahania

1 Kor. 13:7
Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi.

9. Przebaczaj nie karząc

Kol. 3:13
Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy.

10. Obiecuj nie zapominając

Przyp. 13:12
Przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból, lecz życzenie spełnione jest drzewem życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *