Tysiącletnie Królestwo Chrystusa

Jest bardzo wiele poglądów na ten millenium, samo ich omówienie zajęłoby ponad godzinę.

W odpowiedzi na prośbę Pan Jezus nauczył pewnego wzoru modlitwy (Łukasza 11:1-2). Po inwokacji, w modlitwie tej następuje prośba o przyjście Królestwa Bożego.

Ważne jest poważne traktowanie wypowiadanych przez nas słów, także w modlitwie. Jeżeli ta zmiana na lepsze, to obiecane panowanie, ma być spełnieniem „oczekiwania wszelkiego stworzenia” (Rzymian 8:21), to właściwe jest rozważanie, na czym będzei ono polegało i jak będzie przebiegało.

Bóg jest w Biblii oszczędny w słowach, Bbilia zawiera jednak wszystko, co jest potrzebne, choć my czasami chcielibyśmy tej dodatkowej kropki nad „i”.

Daniela 2:10,47 – „[10] Chaldejczycy odpowiedzieli królowi: Nie ma człowieka na ziemi, który by mógł oznajmić tę rzecz królowi. Dlatego żaden król, książę albo władca nie wymaga takiej rzeczy od żadnego maga, astrologa lub Chaldejczyka. [47] Następnie król zwrócił się do Daniela i powiedział: Zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów, który objawia tajemnice, ponieważ zdołałeś objawić tę tajemnicę.”

Chodzi o tajemnicę posągu ze snu, posągu ze złota, srebra, miedzi, żelaza i gliny; kamień rzucony ale nie ludzką ręką uderza w nogi posągu; posąg rozsypuje się; kamień rośnie i napełnia całą ziemię.

Daniela 2:44 – „Ale w dniach tych królów Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie będzie zniszczone. To królestwo nie przejdzie na inny lud, ale połamie i zniszczy wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwać na wieki.”

Nie ma kolejnego królestwa po tych, dalej już Królestwo Boże. Nowe Królestwo, które będzie stać na wieki.

Wykład wygłoszony przez brata Marka Bejgera, 10.07.2023: 

To Królestwo Boże ma przynajmniej dwa etapy:

1/ Królestwo Chrystusowe

2/ Wieki przyszłe

Objawienie 20:1-7 – „I zobaczyłem anioła zstępującego z nieba, mającego klucz do otchłani i wielki łańcuch w ręce. I chwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I wrzucił go do otchłani, zamknął go i opieczętował, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni tysiąc lat. A potem musi być wypuszczony na krótki czas. Zobaczyłem też trony i zasiedli na nich, i dano im władzę sądzenia. I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu słowa Bożego oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej wizerunkowi i nie przyjęli jej znamienia na czoło ani na rękę. I ożyli, i królowali z Chrystusem tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat. A gdy się skończy tysiąc lat, szatan zostanie wypuszczony ze swego więzienia.”

Objawienie 2:26-27 – „Temu, kto zwycięży i zachowa aż do końca moje uczynki, dam władzę nad narodami. I będzie rządził nimi laską żelazną, jak naczynia gliniane będą skruszeni, jak i ja otrzymałem od mego Ojca.”

Nagrodą dla wiernych ma być zwierzchność nad narodami. Podobną obietnicę otrzymał od Ojca Mesjasz, Syn Boży, w Psalmie 2.

Jaki ma być cel tego kruszenia narodu i rządzenia nimi laską żelazną? Odpowiedź znajdujemy u proroka Izajasza:

Izajasza 19:22 – „A PAN uderzy Egipt, uderzy go i uzdrowi. Oni nawrócą się do PANA, a on da się im ubłagać i uzdrowi ich.”

Celem jest uzdrowienie, danie szansy restytucji!

1 do Koryntian 15:24-28 – „A potem będzie koniec, gdy przekaże królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo on musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy. A ostatni wróg, który zostanie zniszczony, to śmierć. Wszystko bowiem poddał pod jego stopy. A gdy mówi, że wszystko jest mu poddane, jest jasne, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. Gdy zaś wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.”

Fragment ten rozróżnia wieczne Królestwo Boże i trwające 100 lat królowanie Chrystusa. Wyraźnie widzimy tu rozróżnienie Ojca i Syna. Ojciec przekazuje Królestwo Synowi na okres 1000 lat, Syn wykonuje plan i oddaje wszystko w ręce Ojca.

Syn Boży to ten hetman wojsk Bożych, ten sam, który już w Starym Testamencie wspominany jest u Jozuego 5:13-15 –

„A gdy Jozue był w pobliżu Jerycha, podniósł oczy i spojrzał, a oto mąż stał naprzeciw niego z wydobytym mieczem w ręku. Jozue podszedł do niego i zapytał: Czy ty jesteś po naszej stronie, czy po stronie naszych wrogów? A on odpowiedział: Nie, gdyż jako wódz wojska PANA teraz przyszedłem. Wtedy Jozue upadł twarzą do ziemi, oddał pokłon i zapytał: Co mój Pan rozkaże swemu słudze? I wódz wojska PANA powiedział do Jozuego: Zdejmij obuwie ze swoich nóg, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. I Jozue tak uczynił.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *