Tysiącletni dzień sądu świata

Dzieje Apostolskie 17:31 oświadczają, że w czasie Tysiąclecia Bóg przez Jezusa będzie sądził świat – niewybranych: żyjących i umarłych. Nie jest Boskim zamiarem pozostawienie ludzkości w grzechu, w obecnym stanie śmierci, lecz wprost przeciwnie: chce On uwolnić ją zarówno od grzechu, jak i od słusznej kary za niego – śmierci. Chociaż prawo do tego zostało w Boskim planie zabezpieczone przez śmierć Chrystusa, proces jego realizacji będzie wymagał znacznego czasu. Napisane jest, że w tym celu Bóg postanowił dzień [dzień Tysiąclecia, por. 2 Piotra 3:8, Objawienie 20:4], w którym będzie sądził cały świat [nie Kościół, ponieważ jego dniem sądu jest Wiek Ewangelii – 1 Piotra 4:17] w sprawiedliwości [Izajasza 32:1] przez męża, którego na to naznaczył [Jezusa Chrystusa], upewniając o tym wszystkich, wzbudziwszy go od umarłych.

Tym dniem, przeznaczonym na sąd świata przez Chrystusa, wielkiego Proroka, Kapłana i Króla, jest Tysiąclecie – 1000 lat rządów Chrystusa, mających na celu wyzwolenie i restytucję ludzkości, kiedy to Nasienie Abrahama będzie błogosławić wszystkie rodziny ziemi. Sąd w znaczeniu samego wyroku byłby całkowicie bezsensowny, i z pewnością w żadnym razie nie jest błogosławieństwem. Jednak w pełnym znaczeniu terminu sąd, który jako proces obejmuje pouczenie, próbowanie, karanie w celu poprawy i ostateczny wyrok (jak wyjaśniliśmy w rozdziale VII, Dzień sądu), widzimy, że w czasie 1000 lat rządów Chrystusa ma być dokonane wielkie dzieło – obudzenie ludzkości ze śmierci, a następnie uczenie, reformowanie, próbowanie i karanie jej aż w końcu zostanie ona rzeczywiście usprawiedliwiona, naprawiona, przyjemna dla Boga i godna wiecznego życia.

To wielkie dzieło Chrystusa dokona się w czasie 1000 lat Jego sprawiedliwych rządów, po czym, w ostatecznej próbie Małego Okresu, zostanie ogłoszony wyrok: niektórzy zostaną nagrodzeni wiecznym życiem na nowej ziemi, w której sprawiedliwość mieszka, a pozostali – kozły (Mateusza 25:31-46) – zostaną odcięci we wtórej śmierci”

Źródło: Paul S.L. Johnson, Tysiąclecie, s. 377-378.

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *