Każda księga w Biblii jest mesjańska

Ile w Biblii jest ksiąg mesjańskich? Wierzymy, że wszystkie w jakiś sposób lub sposoby odnoszą się do Jezusa jako Mesjasza. Jezus oświadczył raz: „Badacie się Pism … one są, które świadectwo wydają o mnie” (Jan 5:39). Zwróćmy uwagę na następujące z nich: W 1 MOJ. (12:18) Mesjasz jest Nasieniem Obiecanym. W 2 MOJ. (12:21) On Czytaj dalej…