Nabożeństwa kościelne

A może tak powinno wyglądać nabożeństwo kościelne? Nie tyle jeden człowiek stojący z przodu, który mówi innym, w co mają wierzyć, ale ludzie, który zebrali się wokół z Biblią w ręku i rozważają co ona mówi? „Chodźcie, rozpatrzmy to razem” (Izajasza 1:18), „Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie!” (1 do Tesaloniczan 5:21), „Dołóż starania, Czytaj dalej…