Jak wiele dzieci Adama skorzysta ze śmierci Jezusa?

Pytanie: Jak wielu spośród potomków Adama skorzysta ze śmierci Jezusa?

Odpowiedź: Jezus „na małą chwilę mniejszym stał się od aniołów… przez ucierpienie śmierci… z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował„. On „dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów jego” (Hebrajczyków 2:9; 1 do Tymoteusza 2:6). Nikt z rodzaju Adamowego nie pozostanie nieodkupiony.

„Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą” (1 do Koryntian 15:22). Podczas Wieku Ewangelii jedynie Kościół był na próbie do życia, ale Bóg „postanowił dzień, w który będzie sądził wszystek świat w sprawiedliwości”, ponieważ Jezus „jest ubłaganiem za grzechy nasze [Kościoła]; a nie tylko za nasze, ale też za grzechy wszystkiego świata” (Dzieje Apostolskie 17:31; 1 Jana 2:2).

Jezus jest Odkupicielem zarówno Kościoła, jak i świata. Dlatego nadejdzie czas, kiedy „ziemia będzie napełniona znajomością Pańską, tak jako morze wodami napełnione jest”, ponieważ Jezus jest „tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat„. On „pociągnie wszystkich do siebie” (Izajasza 11:9; Jana 1:9; 12:32). Wszyscy mają zagwarantowaną sprawiedliwą próbę do życia wiecznego – Kościół w tym Wieku, a świat w Wieku przyszłym.

____
Źródło: Sztandar Biblijny, marzec 2003, s. 34

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *