Gdzie jest Bóg, gdy my cierpimy? [wykład 6 marca]

Spotkanie odbyło się 6 marca 2021 roku. Wykład przedstawił Adam Urban, badacz Biblii i starszy zboru niezależnych chrześcijan w Chełmie. Zachęcamy do wysłuchania wykładu: 

Na przestrzeni wieków, w tym ostatniego i bieżącego stulecia, wielu chrześcijan zastanawiało się i wciąż się zastanawia, gdzie był i gdzie jest Bóg, gdy ludzkość globalnie dotykają nieszczęścia, kataklizmy, obozy koncentracyjne, epidemie, pandemie i zarazy lub – bardziej indywidualnie – gdy poszczególne rodziny i jednostki padają ofiarą chorób, wypadków i napadów.

Gdzie jest wtedy Bóg? Czy widzi nas i nasze problemy? Czy one Go interesują? Czy może nam pomóc? A jeśli może, dlaczego tak często nie pomaga? Może On jednak nie istnieje i rację mają ateiści, którzy nie wierzą w istnienie wszechpotężnej Istoty, gdyż po pierwsze nikt nigdy Jej nie widział, a po drugie, gdyby Ona gdzieś była, i rzeczywiście była tak dobra i potężna, jak się o Niej twierdzi, nie mogłaby pozostawać głucha i ślepa na los swych stworzeń, lecz zareagowałaby np. na Oświęcim, przerwałaby lot samolotów na dwie wieże w Nowym Jorku i nie pozwoliłaby tsunami i trzęsieniom ziemi odbierać tylu ludzkich istnień.

W tym wykładzie spróbujemy udowodnić istnienie potężnego i miłosiernego Boga pomimo pozornych dowodów Jego niestnienia lub przynajmniej bierności w czasie, gdy my ludzie najbardziej Go potrzebujemy.

Link do wykładu: https://youtu.be/jN3mh27bkK4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *