Czy jesteśmy dziećmi Bożymi? (jak się przekonać, czy tak jest) [wykłady 7 marca]

W niedzielę, 7 marca, od godz. 10:00 do 13:00 wykładami usłużył Adam Urban ze zboru niezależnych chrześcijan w Chełmie. W dwóch częściach omówiony został temat „Czy jesteśmy dziećmi Bożymi? (jak się przekonać, czy tak jest)”.

Link do transmisji: https://youtu.be/-9sPpOXAr58

12 znaczeń słowa „duch”
Hebrajskie słowo zwykle tłumaczone jako „duch” to „ruach”, które tak jak nasze słowo „duch” ma wiele znaczeń. Greckie słowo zwykle oddawane jako „duch” to „pneuma”, które także ma wiele różnych znaczeń, co sprawdzić można odwołując się do dowolnego słownika. Hebrajskie słowo „ruach” występuje około 370 razy w Starym Testamencie, a greckie „pneuma” pojawia się w NT około 400 razy. Posiadają one w Biblii co najmniej 12 odmiennych znaczeń:

(1) Moc
(2) Powietrze
(3) Wiatr
(4) Oddech
(5) Zasada / iskra życia
(6) Witalność, wigor, ożywienie
(7) Przywilej do życia
(8) Prawo do życia
(9) Usposobienie
(10) Nowe stworzenie
(11) Duch (istota duchowa)
(12) Nauka, doktryna
/ temat ten został szeroko omówiony w wykładzie pt. Duchy w Biblii /

Oto niektóre świadectwa posiadania Ducha Świętego (w znaczeniu usposobienia Bożego w nas):  
(1) oceniające zrozumienie głębokich rzeczy Boskiego Słowa;
(2) duchowe aspiracje;
(3) sposobności służby;
(4) wzrastanie w podobieństwie charakteru do Chrystusa
(5) prześladowania dla sprawiedliwości;
(6) karania za winy;
(7) próby charakteru w pokusach do zła

Posiadanie takich świadectw Ducha dowodzi, że jesteśmy dziećmi Bożymi.

Zobacz też ostatni wykład otwarty pt. „Gdzie jest Bóg, gdy my cierpimy?” – https://youtu.be/jN3mh27bkK4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *