Dlaczego umieramy?

Ludzie chyba od zawsze próbowali wyobrazić sobie jakcmentarz wygląda śmierć. Stwarzali różne jej wizerunki. Śmierć najczęściej występowała w ludzkiej wyobraźni jako kościotrup z kosą w ręku. Przez lata zmieniały się jej wizje, jednak zawsze była ona odbierana jako coś negatywnego, złego, budziła strach. Śmierć jednak była i jest jedynym pewnikiem w życiu człowieka. Jest celem, do którego podąża człowiek.

Pytanie – czym jest śmierć? – ludzie stawiają sobie od zawsze. Możliwe, że poznanie śmierci opiera się na jej oswajaniu, umiejętności przechodzenia do innego świata w zgodzie z własnym sumieniem.

Tajemnica śmierci sprawiała, że dawne i współczesne wizerunki śmierci znacznie się różnią. Nic jednak nie zmienia tego, że śmierć jest końcem ludzkiego życia i dotyczy każdego człowieka bez wyjątku. Nie da się jej w żaden sposób uniknąć.

Współczesny człowiek podobnie jak jego przodkowie boi się śmierci. Uważam, że człowiek nie odczuwa strachu ze względu na stan przejścia do innego świata, ale obawia się cierpienia. Panuje przecież przekonanie, że śmierci towarzyszy cierpienie. Kolejną sprawą jest niepewność tego, co czeka nas po opuszczeniu ziemskiego świata. Nikt z nas tego nie wie. Opieramy się jedynie na opowieściach ludzi, którzy przebywali w stanie śmierci klinicznej. Najczęściej mówią oni o ciemnym długim tunelu, na którego końcu widać malutkie światło.
Kolejnym argumentem jest to, że śmierć przeraża współczesnego człowieka, ponieważ jest nieunikniona i ciągle obecna w życiu. Nie zawsze jednak jest ona sprawiedliwa. Obecnie ludzie nie potrafią pogodzić się np. ze śmiercią młodego człowieka w wypadku samochodowym, śmiercią dziecka, które umiera w szpitalu na nowotwór. Odejście bliskiej osoby pozostawia w cierpieniu bliskie osoby, rodzi w nich poczucie osamotnienia, lęku przed wyrokami losu.

Podsumowując moje rozważania chce podkreślić, że dla współczesnego człowieka śmierć w dalszym ciągu jest zagadką. Bardzo ważną sprawą jest jednak to, że śmierć należy umieć zaakceptować jako wartość, która nas nie ominie. Myślę, że warto przyzwyczaić się do faktu, że naszego odejście z tego świata jest nieuchronne, a życie należy przeżyć dając innym jak najwięcej miłości, która może być silniejsza niż śmierć.
To naturalne, że się nad tym zastanawiamy, zwłaszcza gdy tracimy kogoś bliskiego. Biblia mówi: ?Żądłem powodującym śmierć jest grzech? (1 Koryntian 15:56).

Dlaczego umieramy?

Pierwsi ludzie, Adam i Ewa, umarli, ponieważ zgrzeszyli przeciw Bogu (Rodzaju 3:17-19).
Śmierć była jedynym możliwym skutkiem ich buntu wobec Boga, bo u Niego jest ?źródło życia? (Psalm 36:9; Rodzaju 2:17).

1. Czy kiedyś nie było śmierci?

– człowiek stworzony doskonały

 1. na obraz i podobieństwo ? 1Mojż. 1: 26, 27; 5: 1; Ps. 8: 6-9; Żyd. 2: 8
 2. doskonałe warunki życia ? 1 Mojż. 2: 8-15

– Drzewo życia dla podtrzymania egzystencji ? 1 Mojż. 2: 9 (drzewo żywota jest w liczbie mnogiej, co oznacza że wszystkie drzewa w ogrodzie były drzewami żywota ? podtrzymującymi życie).

2. Co się stało że człowiek zaczął umierać?

  1. Bóg poddał człowieka prostej próbie posłuszeństwa ? 1 Mojż. 2: 16, 17
  2. jak przebiegła próba? ? 1 Mojż. 3: 1, 4-6, 13; 2 Kor. 11: 3; 1 Tym. 2: 14
  3. Czym skończyła się próba? Rzym. 5: 12; 1 Kor. 15: 22; (czym jest grzech? 1 Jana 3: 4); ludzkość w grzechu ? Ps. 51: 7; Rzym. 6: 23; Ez. 18: 4, 20
  4. Pierwsi ludzie, Adam i Ewa, umarli, ponieważ zgrzeszyli przeciw Bogu (Rodzaju 3:17-19). Śmierć była jedynym możliwym skutkiem ich buntu wobec Boga, bo u Niego jest ?źródło życia? (Psalm 36:9; Rodzaju 2:17). Każdy grzeszy, dlatego każdy podlega śmierci (Rzymian 3:23).

2. Czy zawsze będziemy umierać?

  1. Bóg jest miłość ? Ps. 102: 19-21; 1 Jana 4: 8; nie kocha się w śmierci grzesznika ? Ez. 18: 32
  2. Nikt z ludzi nie był w stanie uwolnić człowieka z wyroku ? Ps. 49: 8
  3. Jezus uwalnia spod wyroku Boskiej sprawiedliwości ? Jan 3: 16; 1 Tym 2: 6; Rzym. 5: 6-10
  4. Na tej podstawie zmartwychwstanie ? Dz. Ap. 24: 15; Jan 5: 28
  5. Śmierci więcej nie będzie ? Obj. 21: 3-5; 1 kor. 15: 24-26, 54; Iz. 35

Bóg obiecuje, że w przyszłości ?pochłonie (…) śmierć na zawsze? (Izajasza 25:8). Żeby to zrobić, musi wyeliminować jej główną przyczynę, czyli grzech. Uczyni to poprzez Jezusa Chrystusa, który ?usuwa grzech świata? (Jana 1:29; 1 Jana 1:7).

Więcej: Zapomniana nauka Chrystusa – czasy odnowy

2 thoughts on “Dlaczego umieramy?”

 1. Witam Bardzo ładny wygląd zrozumiały poparciem pismem swietym z wersetami szukam prawdy już dużo rozmawiałem z różnymi zbiorami tak jak powiedział Pan szukajcie prawdy czy jest możliwość zakupu odwas film dla te j przyczyny przyszedłem na świat pozdrawiam serdecznie dziękuję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *