Miłość wielką jak ocean

Miłość wielką jak ocean Ojciec Bóg okazał nam, Gdy Syn Boży, Odkupiciel, Przelał krew — bezcenny dar. Czy ktoś może to zrozumieć, Co w Jezusie Bóg nam dał? Nie zapomnij tej miłości, Która wiecznie będzie trwać. Na Golgocie — wzgórzu hańby — Trysło źródło życia wód. Niesie miłość, pojednanie i omywa grzechu brud. Łaski tej Czytaj dalej…

Do światła dąż

Pieśni Brzasku Tysiąclecia, nr 315 wyk. Chór Sela Więcej: Muzyka chrześcijańska 1. Do światła dąż, gdzie przystań twa, bo już nadchodzi noc, a światło Ci ochronę da. W światłości Pańska moc. 2. Do światła dąż, a znajdziesz już spokojną, cichą toń, gdzie nie ma wichrów, nie ma burz, gdzie rządzi Pańska dłoń. 3. Do światła Czytaj dalej…

O, widzę, co na krzyżu tam

Pieśni Brzasku Tysiąclecia, nr 426 wyk. Chór Syloe Więcej: Muzyka chrześcijańska 1. O, widzę co na Krzyżu tam, Dla grzesznych stało się, Najmilszy Boży Syn, mój Pan, Swą Krew przelał za mnie. Chór: Boże! na Krzyżu tam stał się zbawienia Zdrój, Tam płynęła święta Krew za mnie też. Jezus przez śmierć Swą zgładził już grzech Czytaj dalej…

Przez trud i życia burze

Pieśni Brzasku Tysiąclecia, nr 127 wyk. Chór Syloe Więcej: Muzyka chrześcijańska 1. PRZEZ trud i życia burze Podążam w Pański ślad, Do światła, co tam w górze Roztacza blask na świat. A chociaż ranie nogi, Choć biedny dziś mój stań, Nie zbaczam z stromej drogi, Bo tak nakazał Pan. Chór: Hossanna Panu! Hossanna Zbawcy! Niechaj Czytaj dalej…

Jak szuka jeleń zdroju chłodzącego

Pieśni Brzasku Tysiąclecia, nr 476 wyk. Chór Sela Więcej: Muzyka chrześcijańska 1. Jak szuka jeleń zdroju chłodzącego, tak dusza moja szuka, Panie, Cię. Pragnę, o Boże, deszczu wieczornego! Kiedyż, ach, kiedyż, Panie, przyjmiesz mię? 2. Prawica Twoja chroni mię łaskawie od mocy grzechu i przygody złej. Wspierasz mnie zawsze w każdej dobrej sprawie. O Panie, Czytaj dalej…

Na nowo jeden rok przeminął

Pieśni Brzasku Tysiąclecia, nr 479 wyk. Chór Sela Więcej: Muzyka chrześcijańska 1. Na nowo jeden rok przeminął. Cel dążeń naszych, wieczność zbliża się. Żem pośród nieszczęść nie zaginął, że dobroć Twa wspierała ciągle mię, zawdzięczam Tobie, Panie, Boże mój, bom ja tak w życiu, jak i w śmierci Twój. 2. Znikają krótkie życia chwile, nietrwałą jest Czytaj dalej…

Tyś kazał nam, o Panie mój

Pieśni Brzasku Tysiąclecia, nr 2 wyk. Chór Sela fot. I.Sz. Więcej: Muzyka chrześcijańska 1. Tyś kazał nam, o Panie mój, w pokorze zawsze żyć, cierpliwie znosić trud i znój i zawsze wiernym być. Twe Ciało, któreś za mnie dał, pokarmem moim jest. Tyś na nas Ducha swego zlał, Tyś nam dał Ducha chrzest. 2. Zapomnieć Cię Czytaj dalej…