Współczesne próby niszczenia Izraela

Podstawą prezentacji jest Psalm 83, który traktuje o obecnych próbach usunięcia Izraela z powierzchni ziemi, które od dawna były widziane przez wszechwiedzącego Boga i opisane w tym psalmie. Nie jest to jeszcze ostateczny atak na to państwo, opisany w Ezech.38 i 39, ale wstęp do niego, czego obecnie jesteśmy świadkami. Ponieważ to, co dotyczy Izraela, dotyczy też całej ludzkości, warto znać i poznawać plany Boga z tym związane i objawione w Biblii.

(Wykład w zborze w Chełmie wygłosił Adam Urban)

Część 2: „Porażka współczesnych wrogów Izraela” – tych, którzy dążą do unicestwienia cielesnego Izraela i zajęcia ziemi, którą Bóg dla niego przeznaczył i do której zgromadził i wciąż zgromadza On synów i córki tego narodu, jako przygotowanie do zaprowadzenia na ziemi Królestwa Bożego – nie tylko dla Żydów, lecz także dla Arabów i każdego innego narodu.

2 thoughts on “Współczesne próby niszczenia Izraela”

 1. Naprawdę Księga Ezechiele 38 i 39 ma również spełnienie mieć na współczesnym Izraelu?
  Czyż Żydzi nie ściągnęli na siebie gniewu Najwyższego gdy odrzucili Jego Syna i rękami pogan sprawili że poniósł okrutną śmierć?
  Czy dzisiejszy Izrael zawdzięcza swe istnienie Bogu? Skoro Prorocy zapowiadali jego upadek i odrzucenie przez Boga?
  Czy już zapomnieliście jak się wyłonił współczesny Izrael i za czyją sprawą? Czy to nie opisane w Biblii Bestia o dwór rogach jak baranek (USA i Wielkiej Brytanii) nie dała mu swego poparcia i wsparła i wspiera militarnie? Czy coś się zmieniło od wypowiedzenia słów Jezusa do przedstawicieli tego narodu
  kiedy im powiedział wprost „Królestwo Będzie Wam zabrane i dane Narodowi który będzie wydawał jego owoce Mat 21:43 ? Jeśli miał się pojawić jakiś inny „naród” który miał reprezentować sprawy Królestwa Bożego obierając Izraelowi prawa do tego, to skąd u Was wiara w przychylność Bożą nad Izraelem? Czy Bóg daje i odbiera? Skoro miał przekazać sprawy związane ze swoim Panowaniem innemu narodowi to co pod koniec dni znowu zabierze je i odda Izraelowi? Narodowi który ma w pogardzie Mesjasza i siłą i orężem przelewa krew? I chce wybudować Świątynię po raz 3 chociaż Daniel wyraźnie prorokował, że po zburzeniu jej (co miało miejsce w 70 r,ne) do końca będzie ona spustoszona. Czy znacie jakieś proroctwo mówiące o oddaniu do użytku Świątyni po raz 3?
  I w zasadzie czemu miałaby ona służyć skoro Mesaż już złożyć raz na zawsze ofiarę? Co w tej świątyni będą składać? znowu jałówki czerwone o czym ciągle mówią jako jakieś proroctwo?

  1. Dziękujemy za komentarz! Na wiele z tych pytań odpowiadamy w niedawnym wykładzie „Nie zniechęcajmy się w patrzeniu na Izrael”, do którego w pierwszej kolejności odsyłamy. My zupełnie zgadzamy się z tym, że Żydzi ściągnęli na siebie gniew i odrzucenie od Bożej łaski. Nie uważamy też, że ewentualne przywrócenie Izraela miałoby się opierać na dobrych czynach Żydów żyjących w obecnym czasie. Księga Ezechiela 36:22 mówi: „Dlatego tak powiedz domowi izraelskiemu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ja działam nie ze względu na was, domu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię, które znieważyliście wśród ludów, do których przybyliście” Cały zaś rozdział 37 opisuje najpierw zgromadzenie domu izraelskiego do ich ziemi, a dopiero później przyjęcie przez nich Bożego ducha. Pozdrawiamy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *