„Sztandar Biblijny” – bezpłatne egzemplarze

Zapraszamy do skorzystania z naszej najnowszej oferty. Za darmo dostarczymy Ci egzemplarz Sztandaru Biblijnego – czasopisma dla zainteresowanych poznaniem Biblii jako listu od kochającego Ojca dla swoich dzieci. Jak zrozumieć Słowo Boże? Czy zawiera nadzieję wyzwolenia ludzkości z grzechu, smutku i śmierci? Bezpłatne czasopismo „Sztandar Biblijny” Aby zamówić swój egzemplarz „Sztandaru”, wyślij na adres sztandar@badaczebiblii.pl Czytaj dalej…