Śpiewanie w Biblii

Dlaczego Bóg chce, żebyśmy śpiewali?

Tak, bracia, Bóg chce, żebyśmy śpiewali!

Posłuchajcie  Ps. 81:1„Wyśpiewujcie głośno Bogu naszą siłę. Wykrzykujcie radośnie Bogu Jakuba”.

Nagranie wykładu, który na spotkaniu w Bydgoszczy powiedział brat Walter Onyszko: 

Zanim dowiemy się z Biblii, dlaczego Bóg chce, abyśmy śpiewali, chcę podzielić się z wami tym, co współczesne badania ujawniają na temat ludzkiego ciała i śpiewu:

Według badań przeprowadzonych na Uniwersytecie we Frankfurcie śpiew wzmacnia układ odpornościowy. Badanie obejmowało badanie krwi profesjonalnych członków chóru przed i po godzinnej próbie śpiewania „Requiem” Mozarta. 

Naukowcy zauważyli, że w większości z nich znacznie zwiększyła się ilość przeciwciał odpornościowych, zwanych – immunoglobuliny „A”. Takich wzrostów nie zaobserwowano po biernym słuchaniu muzyki przez chórzystów.

W uproszczeniu:

Immunoglobuliny (przeciwciała) są najważniejszymi białkami odpornościowymi, a ich zadaniem jest ochrona organizmu przed zagrożeniem m. in. ze strony mikroorganizmów.

Oto 6 dodatkowych powodów, dla których śpiewanie jest dla nas dobre:

 1. Uwalnia od stresu.
 2. Korzystnie wpływa na nasze serce.
 3. Zwiększa naszą energię.
 4. Poprawia naszą pamięć.
 5. Wspomaga jasne myślenie poprzez prawidłowe oddychanie.
 6. Poprawia postawę naszego ciała.

Ale to nie wszystko!

Śpiewanie przynosi nam również korzyści socjalne:

 • Może poszerzyć krąg naszych przyjaciół.
 • Zwiększa naszą pewność siebie.
 • Poszerza umiejętności komunikacyjne.

Drodzy Bracia, 

Myślę że teraz po tych wyjaśnieniach, jest trochę jaśniejsze dlaczego nasz miłościwy Bóg chce abyśmy śpiewali.

Posłuchajcie co Biblia mówi o śpiewaniu.

Psalm 96:1–2  „Och, zaśpiewajcie Panu pieśń nową; śpiewajcie Panu, cała ziemio. Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię; opowiadajcie o jego zbawieniu z dnia na dzień.

Aż cztery razy powtórzono nakaz śpiewania w Psalmie 47 a wersecie 6

w.6 – Śpiewajcie Bogu, śpiewajcie! Śpiewajcie naszemu Królowi, śpiewajcie!

Biblia zawiera ponad czterysta wzmianek o śpiewie i pięćdziesiąt bezpośrednich nakazów śpiewania. 

Najdłuższa księga Biblii, Psalmy, to księga pieśni. 

A w Nowym Testamencie nie raz, ale dwa razy nakazano nam śpiewać Psalmy, hymny i duchowe pieśni, kiedy się spotykamy – poczytacie o tym w Efezjan 5:19; Kolosan 3:16.

Moglibyśmy więc zapytać:

 • Dlaczego Bóg tak często mówi nam, abyśmy nie tylko go chwalili, 

ale śpiewali na jego cześć, kiedy się spotykamy? 

 • Dlaczego nie wystarczy się modlić i głosić? 
 • Dlaczego lud Boży na przestrzeni dziejów zawsze śpiewał? 
 • Dlaczego słowa i muzyka, a nie tylko słowa? 

Jednym z powodów jest to, że sam Bóg śpiewa 🙂 

W Sofoniasza 3:17 czytamy : „Pan, twój Bóg pośród ciebie jest potężny; on cię zbawi i rozraduje się wielce nad tobą; będzie się cieszyć ze swojej miłości wobec ciebie i rozweseli się nad tobą ze „głośnym śpiewem”…..większość tłumaczeń Biblii tak w polskim jak in angielskim – Tłumaczy: „z głośnym śpiewem”….. 

Choć Przekład Interlinearny Biblii z kodami gramatycznymi tłumaczy „ w okrzyku” – 

Drodzy Bracia jak by to nie było, ten tekst jednak zapewnia wielką radość Boga nad każdym zbawionym, nie tylko Israelem czy innymi narodami w ogólności. 

Bóg naprawdę kocha nas!

A List do Efezjan 5:18-19 mówi nam, że „przemawianie do siebie nawzajem w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i grając Panu w swoim sercu – napełni nas Duchem Bożym. 

Można powiedzieć więcej o tym, dlaczego Bóg chce, abyśmy śpiewali.

Niektórzy chrześcijanie uważają, że muzyka przewyższa Słowo, zarówno pod względem znaczenia, jak i efektu. Mówią na przykład: – „Muzyka przemawia do mnie lepiej niż słowa”.

Ale są i tacy chrześcijanie, którzy uważają, że „…muzyka przeszkadza i osłabia Słowo”.

Ale Muzyka i Słowo nie powinny być ze sobą w konflikcie. 

Sam Bóg chce je razem. Dlatego w Psalmie 147:1 czytamy: „Chwalcie Pana! Albowiem dobrze jest śpiewać Bogu naszemu; bo to jest przyjemne i pieśń pochwalna jest odpowiednia”.

Bóg nie chciał, aby muzyka zastąpiła Słowo lub aby muzyka podważyła Słowo. 

Dał nam muzykę do służenia Słowu. Kiedy ta relacja jest zrozumiana i doceniona, muzyka staje się potężnym darem od Boga, który uzupełnia, wspiera i pogłębia wpływ słów, które śpiewamy.

Śpiewanie może pomóc nam zapamiętać słowa.

Udowodniono moc muzyki u pacjentów z chorobą Alzheimera, którzy nie potrafią powiedzieć imienia współmałżonka lub dzieci, ale mogą natychmiast śpiewać piosenki, których nauczyli się jako dzieci. 

Dzieje się tak częściowo dlatego, że elementy muzyczne, takie jak rytm, rym, harmonia, czy dynamika – rządzą i ograniczają sposób w jaki słowa są wypowiadane, a im bardziej są unikalne i powtarzalne, tym łatwiej jest je zapamiętać.

Przykład z życia: Okolo 10-lat temu jechaliśmy do Kanady na konwencje. Kiedy dojechaliśmy do punktu kontrolnego, Celnik sprawdzał dokumenty i zadawał typowe pytania, a wśród nich jedno: „Jaki jest cel Waszej podróży do Kanady?”- moja odpowiedz – „Jedziemy na zjazd religijny.” 

Wtedy celnik zapytał: „Czy możesz wymienić wszystkie ksiegi Biblii?”  

Odpowiedziałem – „ Pewnie nie wszystkie po kolei, ale jest ich 66”. 

Wtedy Celnik, ku naszemu zaskoczeniu, zaśpiewał rymowanka wszystkie ksiegi od  1 Mojżeszowej do Objawienia. 

Czy myślicie że on nauczył się tego tydzień przed naszym przyjazdem? Myslę że nie, a nawet na pewno nie. Był to mężczyzna ok.40-letni i to zostało zapisane w jego pamięci. Wiele kościołów uczy śpiewanego wymieniania ksiag Biblii i to śpiew, rym i rytm pomógł mu zachować ta rymowankę w jego pamięci.

W 5 Księdze Mojżeszowej 31:21 sam Bóg użył muzyki, aby pomóc swemu ludowi zapamiętać jego słowa. 

Gdy Izrael miał wejść do Ziemi Obiecanej, Bóg polecił Mojżeszowi, aby nauczył Izraela pieśni i podał tego powód: – „gdy przyjdzie na nich wiele nieszczęść i ucisków, ta pieśń stanie przed nimi jako świadek (ponieważ będzie żyła niezapomniana w ustach ich potomstwa)”.

Oto kolejna implikacja zdolności muzyki do zapamiętywania słów: powinniśmy śpiewać słowa, które Bóg chce, abyśmy pamiętali:

Liczy się nie tylko to, że śpiewamy; ważne jest, co śpiewamy.

A słowa, które śpiewamy, mają na nas znacznie większy wpływ, niż większość z nas zdaje sobie z tego sprawę.

Badacz Nowego Testamentu, Gordon Fee, powiedział kiedyś: „Pokaż mi pieśni kościelne, a pokażę ci ich teologię”. I to prawda. 

Słowa powinny być pierwszą rzeczą, o której myślimy, kiedy zastanawiamy się, jakie pieśni śpiewać, gdy się zgromadzimy by chwalić naszego Boga i naszego Odkupiciela.

W Liście do Kolosan 3:16 Paweł mówi nam, że ma „słowo Chrystusowe mieszkać w was obficie, nauczając i napominając jedni drugich z całą mądrością, śpiewając psalmy, hymny, pieśni duchowne z wdzięcznością w sercach waszych Bogu”.

Niewielu rozumiało to lepiej niż John i Charles Wesley.

Charles napisał ponad 6500 hymnów i razem stworzyli pięćdziesiąt sześć hymnów, które obejmowały każdy obszar chrześcijańskiej doktryny i doświadczenia, których nauczali. Nie próbowali pisać kultowych hitów. Chcieli nauczać i napominać kościół. Chcieli dawać ludziom pieśni wypełnione Słowem Chrystusa. 

Zrozumieli, że pieśni nigdy nie zastąpią głoszenia, ale mogą stanowić znaczące uzupełnienie.

W każdej kulturze i wieku muzyka jest językiem emocji. Wyraża, pobudza i przemawia do naszych uczuć. Muzyka jest w stanie poruszyć nas w subtelny i głęboki sposób — nieprzewidywalny i nieoczekiwany sposób — za pomocą słów lub bez słów.

Polacy maja wiele pieśni patriotycznych jak „Rota” czy też ,,Jeszcze Polska nie zgineła” – Teraz kiedy jesteśmy jako Naród w nowych sojuszach to niektóre słowa mają inną wartość.

Jest też piękna Pieśń patriotyczna którą mogą śpiewać wszyscy patrioci nie ważne z jakiego kraju pochodzą, a ich patriotyzm wznosi się do Boga wysoko ponad wszystkie narody i podziały.

W naszym spiewniku – Pieśń # 360 „Gdy mnie ranna Zorza Budzi”- wraz ze slowami  pieśni Franciszka Karpińskiego –KIEDY  RANNE  WSTAJA  ZORZE”

To utożsamiamy się z tymi którzy, rano śpiewają tą Pieśń dziękczynną na chwałę BOGU, bo serca wszystkich Chrześcijan przepełnione są wdziecznością dla Boga. 

Narody się zmieniają sojusze się zmieniają, ale Bóg jest niezmienny. 

Kiedy Dawid zręcznie grał na harfie, niespokojny duch Saula został uspokojony 

(1 Samuela 16:23 – „ A kiedy zły duch zesłany przez Boga napadał na Saula, brał Dawid cytrę i grał. Wtedy Saul doznawał ulgi, czuł się lepiej, a zły duch odstępował od niego). Bóg nakazuje nam śpiewać Bogu z wdzięcznością w naszych sercach. Nasze serca powinny być zaangażowane, ponieważ śpiew ma na nas wpływać.)

Dobrą wiadomością jest to, że Bóg zaprojektował muzykę, aby przełamać naszą apatię i zatwardziałość serca, oraz pomóc nam emocjonalnie zaangażować się w Jego Słowo.

Pieśń# 390 –„Hymn wdziecznosci Plynie z Duszy” , albo Pieśń# 423-„Opowiedz Mi o Jezusie”; czy Pieśń# 233 –„W Przyjazni Bozej Zawsze Zyj”.

Zbawiciel uratował nas, abyśmy mogli śpiewać Pieśń Odkupionych

Na przykład  Pieśń# 203 – „Pamiętam Dzień”

Zaśpiewajmy ją dobrze. Śpiewajmy ją nieustannie. Śpiewajmy ją z pasją. 

Obyśmy śpiewali ją dla Jego chwały i postępu Jego ewangelii, aż nadejdzie czas, kiedy nasze pieśni nigdy się nie skończą.

Oddajemy Bogu chwałę przez wierną służbie, która obejmuje nie tylko głoszenie Prawdy, ale życie zgodnie z tą prawdą. Ale nasz tekst zachęca nas do kontynuowania wysiłku płynącego z serca. To Bogu mamy się podobać!

Pieśń# 293 –„Wszechmocny Boże”

Ten sam numer w Śpiewniku braci Amerykańskich jest w polskim śpiewniku pod #447-„Jest Oko, co nie zdrzemie się.”

Psalm 81 – został napisany lub użyty podczas obchodów Święta Trąbek. . . które odbywało się pierwszego dnia miesiąca Tishri [wrzesień], który był początkiem roku żydowskiego; i dzisiaj nadal jest używany w religii żydowskiej. 

Dla przypomnienia wiersz 2 i 3:

Ps. 81:2 – 3

2 Radośnie śpiewajcie Bogu, naszej Mocy,

wykrzykujcie Bogu Jakuba!

3 Zacznijcie śpiew i w bęben uderzcie,

w harfę słodko dźwięczącą i lirę!

W Biblii mamy dwie najważniejsze pieśni, które musimy znać, cenić je i z nimi żyć; Czytamy:

Objawienie 15:3„A taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka: «Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny! Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów!”.

Brat Russel pisze w R-497 ..(…)Ci zwycięzcy śpiewają pieśń. Pieśń symbolizuje piękną i harmonijną wymowę. To jest pieśń Mojżesza i Baranka. To znaczy, że ta pieśń albo nauczanie tych zwycięzców jest w doskonałej zgodności z Zakonem i z Ewangelią. To jest ta, którą Jezus (Baranek) nauczał i którą Mojżesz nauczał przez Zakon i figury.(…)

Pieśń #79 – Czy Słyszałeś ten Śpiew” – to PIEŚŃ O MOJŻESZU I BARANKU

PIEŚŃ MOJŻESZOWA – RESTYTUCJA

Doktryna restytucji, podsumowana w Dziejach Apostolskich 3:19-21, implikuje:

 1. Pierwotne stworzenie człowieka w doskonałości;
 2. Jego próba życia;
 3. Jego upadek w grzech i śmierć; i
 4. Jego doświadczenie ze złem.

Ponadto sugeruje konieczność pokuty człowieka jako dowód, że szczerze pragnie on zbawienia.

PIEŚŃ BARANKA – WYSOKIE POWOŁANIE

Boskie zbawienie jest streszczeniem Nowego Testamentu. Podobnie jak w przypadku Restytucji, doktryna Wysokiego Powolania ma wiele implikacji:

 1. Że Chrystus stał się dla swoich odbiorców Mądrością, ponieważ uczy ich wszystkiego, co powinni wiedzieć, aby odnieść sukces w Wysokim Powołaniu 

1 Kor. 1:24 –  ….”dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą.”

 1. Że ich ożywia — usprawiedliwia, aby uczynić ich odpowiednimi kandydatami do Wysokiego Powołania;
 2. Że uświęca człowieczeństwo i Nowe Stworzenie tych, którzy są w Wysokim Powołaniu. Pomaga wierzącemu w utrzymaniu w śmierci dla siebie i świata oraz przy życiu dla Boga. 

Nowe Stworzenie, prowadzi przez siedem etapów, zaczynając od (i) spłodzenia         z Ducha, po którym następuje (ii) ożywienie, (iii) wzrost, (iv) wzmocnienie, (v) zrównoważenie, (vi) krystalizację i (vii) duchowe narodziny.

 1. Że w wyzwoleniu ratuje Nowe Stworzenie od grzechu, błędu, samolubstwa, światowości, szatana i śmierci.

Te dwie doktryny wypływają z ofiary okupu złożonej przez Pana Jezusa i tworzą podstawę Boskiego Planu. Bez Okupu nie jest możliwe zbawienie członków rasy Adamowej do jakiegokolwiek poziomu egzystencji.

Drodzy Bracia, wróćmy do śpiewania😊

Możemy znaleźć 7 biblijnych powodów, dla których śpiewanie ma znaczenie!

1-Gdy Śpiewamy, Jesteśmy Posłuszni słowu Biblii

Śpiew jest rozkazem: Czytamy u Nehem. 11:22-23 –  „Zwierzchnikiem lewitów w Jerozolimie był Uzzi – syn Baniego, syna Chaszabiasza, syna Mattaniasza, syna Miki; należał on do synów Asafa, którzy śpiewali podczas służby w domu Bożym; istniało bowiem co do nich rozporządzenie królewskie z ustaleniem porządku: kto ma śpiewać w kolejnych dniach.”

Piesn #164 –„Chrystusowi Hej Zolnierze” 

Cytowalem już, ale powtorzę: Psalm 47:6 – „Śpiewajcie Bogu, śpiewajcie! Śpiewajcie naszemu Królowi, śpiewajcie!- gdzie „śpiewajcie”- jest powtórzone aż 4-y razy. 

2-GDY ŚPIEWAMY, zagłębiamy się w znaczenie SŁOWA.

Uczymy się śpiewając i zaczyna się, gdy dorastamy jako dzieci.

Chcemy poprzez śpiew pokazać, co jest w naszych sercach. Śpiew jest sposobem wyrażania naszej radości i zadowolenia, ale także tesknoty, smutku. Kiedy ludzie śpiewają, pomaga im to wznieść się myślami, oderwać od codzienności. 

PIEŚŃ #432- „W Szczerym Serca Poswieceniu”

Dawno temu oglądałem polski film, pod tytułem „ PROKURATOR „ – chodziło o bardzo surowego prokuratora, który postawił przed sądem wiele osób. 

Kiedy miał wolny czas, śpiewał pieśni ewangeliczne sławiące Boga i Jego dobroć. Zapytany, dlaczego śpiewa piosenki o Bogu, będąc niewierzącym i komunistą.     Jego odpowiedź była bardzo zaskakująca – powiedzial: „Kiedy śpiewam, to wierzę, 

że przez tę krótką chwilę jestem lepszym człowiekiem”

3-Gdy Śpiewamy, Budujemy Innych

Dz. Ap. 16:25-26„Ale o północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewali Bogu hymny, a więźniowie ich słuchali; Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi i ze wszystkich zostały rozwiązane kajdany”.

Pieśń #56 –„Choc Zycie Ziemskie Pelne Burz”.

Albo Pieśń #58 –„Podnies Sztandar Swoj Syonie”.

Bracia, większość życia spędziłem w Polsce, uczestniczyłem w wielu konwencjach i spotkaniach. Kiedy przygotowywałem ten wykład przypomniało mi sie, zeznanie pewnej siostry gdy opisywała jak poznała Prawdę; Powiedziała: „ ze szła ulica i przez uchylone okno usłyszła śpiew, który ja przyciagnał, bo był taki inny nie katolicki”!

4 – Gdy Śpiewamy, Toczymy Wojnę

Wiele narodów na tym świecie używa specjalnego hymnu, aby zachęcić ludzi do walki lub obrony kraju lub poprowadzić grupę do ataku na wroga.

Nasza wojna nie jest zwykłą wojną, nie jest cielesna, jak czytamy

2 Kor. 10:4-5 – …”gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia, dla Boga twierdz warownych. Udaremniamy ukryte knowania i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga i wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi.” –  ta wojna jest przeciwko 3-wrogom: Szatanawi, Światowści i Naszej Cielesności. 

Pieśń #44 – „Do Walki Uzbroj Mnie”

Mamy wiele zachęcających pieśni, które pomagają w tej bitwie codzienności:

5 – KIEDY ŚPIEWAMY, jesteśmy duchowo mocniejsi do próby

Chciałbym zacytować słowa pastora, który był więziony za wiarę:

..” Kiedy byliśmy w więzieniu, śpiewaliśmy prawie codziennie, bo Chrystus żył w nas. Założyli nam łańcuchy na ręce i nogi. Zakuli nas w łańcuchy, żeby zwiększyć nasz smutek. A jednak odkryliśmy, że łańcuchy to wspaniałe instrumenty muzyczne. Kiedy uderzyliśmy nimi w rytm, mogliśmy zaśpiewać piosenkę”.

TO JEST DZIEŃ [cling-clang] TO JEST DZIEŃ[cling-clang], KTÓRY UCZYNIŁ PAN [cling-clang] KTÓRY STWORZYŁ PAN [brzęk-brzęk].

Gdy naród żydowski przebywał w niewoli lub żył przez wiele lat w obcym kraju, przez wiele wieków zachowywał swoją tradycję i nadzieję. Rzadko asymilowali się z innymi narodami, mieli własne tradycje, własne pieśni –  śpiewali o nadzieji, którą mieli – Nastepny ROK W JEROZOLIMIE”.

Psalm 136 – ma 26 wierszy i powtórzone 26 razy słowa – ”Bo na Wieki Jego Miłosierdzie” 

Psalm 137:1-4Psalm ten ukazuje tęsknotę Syjonu za swoim dalekim krajem 

i niezłomność Żydów w niewoli. Ten naród wybrany przez BOGA był osobliwym ludem, innym niż inne narody.

Ten psalm był śpiewany na estradzie w Polsce ok. 40 lat temu, wtedy właśnie ukończyłem studia w moim rodzinnym mieście w Gdansku; śpewał go zespół muzyczny o nazwie:  „Bonny M” –  tytuł – „Rivers of Babylon”- czyli „Rzeki Babilonu”-  teraz można go posłuchać na youtube.

HYMN NARODOWY IZRAELA

Jest głębokim odzwierciedleniem nadziei i pragnien tego Narodu. Posłuchajcie:

Dopóki w naszych dusz głębinie,
Serce żydowskie żywo bije,
Oko ku wschodowi się obraca,
I do Syjonu wciąż powraca.

Nadzieja nasza nie zginie,
Wszak dwa tysiące lat przetrwała,
Być narodem wolnym w swojej krainie,
W kraju Syjonu i Jerozolimy.

Napisany w 1886 roku przez Naphtalego Herza Imbera

Muzyka: Samuel Cohen

6 – Kiedy Śpiewamy, Idziemy Wyznaczoną Przez Boga Drogą Radości

Śpiew i muzyka były bardzo ważną częścią życia i codziennych zajęć człowieka, tak w Biblii jak i naszym życiu:

 • śpiewanie przy fizycznej pracy w życiu codziennym sprawia ze aż lżej pracować, o czym świadczą piosenki lub przyśpiewki ludowe.
 • pieśń Miriam sławiąca klęskę faraona na morzu.
 • piosenka izraelskich kobiet po zwycięskiej bitwie.
 • Lament Dawida po śmierci Saula i Jonatana.

Izrael także kroczył ścieżką radości, kiedy był w harmonii z Bogiem – kiedy śpiewali pieśni na melodię Bożą. Błogosławieństwo za posłuszeństwo lub kara za nieposłuszeństwo. 

7-Gdy Śpiewamy, Chwalimy Boga

W 1 Kor. 10:23-33 czytamy:

„wszystko czyńcie na chwałę BOŻĄ przeczytajmy werset 31 — Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie.”- czyńcie wszystko na chwałę BOŻĄ

Niektórzy ludzie są naprawdę świetnymi śpiewakami, a nawet jeśli nimi nie jesteśmy, niech to nie powstrzymuje nas przed pokazaniem naszej radości i ducha. Bóg dał nam wiele rodzajów pieśni, aby wyrazić radość, smutek lub ból czy nadzieje.

W Biblii możemy znaleźć wiele wersetów o śpiewaniu, oto kilka z nich:

1 – ŚPIEWANIE O WOLNOŚCI – Ps. 68:5 – Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu;

wyrównajcie drogę Temu, co cwałuje na obłokach! Jahwe Mu na imię; radujcie się przed Jego obliczem!

Wiemy, jak to jest być związanym przez Szatana, Świat, czy pragnienia ciała. Odnajdując wolność w Chrystusie, mamy dobry powód do śpiewania.

Piesń#54 – „Wolności Panie Dałeś Blask Wielki” .

2 – ŚPIEWANIE O MIŁOŚCI BOGA – Ps. 89

Bezwarunkowa miłość Boga daje nam powód do śpiewania i wdzięczności za Jego dobroć i łaskę. 

Pieśń# 71 –„ Chwała Tobie Wielki Boże”

3 – PIEŚNI O TYM CO BÓG ZROBIŁ dla nas – Ps. 105:2 – Śpiewajcie Mu i grajcie Mu, rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda!

Śpiew jest wielkim wyrazem radości dla Pana i Jego cudownych dzieł dla nas.

Śpiew daje nam możliwość wypowiedzenia się na jakis temat – np: zerwanych łańcuchów ciemności……grzechu przebaczonego… Pana Jezus jako odkupiciela, naszego życia….. 

Na przykład: Piesń 280 – Kto Chce Chwalić Pana”

4 – ŚPIEWANIE  Z RADOŚCI – Ps.132:9 –  Niech się kapłani Twoi odzieją w sprawiedliwość, a Twoi czciciele niech się radują!

Radości od Pana nie można powstrzymać, gdy wiemy i czujemy Jego obecność w naszym życiu. Świat może chwilowo dawać szczęście, ale radość Boża trwa teraz przez wieczność.

Piesń #19 – „Radości Wielkiej Nastał Czas”, albo #63 –„W Cudowny Sposób Stwórca Pan”.

5 – ŚPIEWANIE PRZEZ CAŁE ŻYCIE – Ps.104:33

Piękno poznania Chrystusa polega na tym, że pieśń o wyzwoleniu może trwać przez całe nasze życie. Przywilej poznania prawdziwego BOGA, jego cudownej ręki nad naszym życiem jest kontynuujacym powodem do oddania mu chwały i śpiewania. 

Istnieje wiele pieśni, które chrześcijanie mogą śpiewać niezależnie od wieku.

Pieśń – 263 – W Panu tylko ufnośc mam.”

Pieśń – 129 – Ja przyjaciela w Panu mam.”

6 – ŚPIEWANIE NOWĄ PIEŚŃ – Iz 42:10 – …” Śpiewajcie Panu pieśń nową, chwałę Jego od krańców ziemi! Niech Go sławi morze i co je napełnia, wyspy wraz z ich mieszkańcami!

Każdego nowego dnia, Pan ma opiekę nad nami i nowe opatrzności, którymi oznajmia nam swoją moc i obecność. MOŻEMY zwrócić się do Niego, aby pokrzepił naszego ducha, gdy jesteśmy przygnębieni, śpiewajac nową pieśń radości i pokoju.

Pieśń  #120 –„Pan Skrzydłem Swoim Schrania Mnie”, albo #121 –„ Opatrzność Pańska nad nami Trwa”.

7 – ŚPIEWANIE W CZASIE UTRAPIEŃ – Dz. Ap. 16:25 – O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu. A więźniowie im się przysłuchiwali.

Śpiewanie w najciemniejszych chwilach naszego życia wydaje się dziwne, ale jest bardzo pomocne naszej duszy, i jakoś jest lżej mino utrapienia.

Pieśń 296 – „Życia tego Ból i Toski”

Pieśń 428 –  „Tyś Nas w Swej Opatrzności Miał”

8 – ŚPIEWANIE Z PODZIĘKOWANIEM – Psalm 59:16 – „Ale ja będę śpiewał o twojej mocy, rankiem będę wysławiać twoje miłosierdzie, bo ty stałeś się dla mnie twierdzą i ucieczką w dniu mego ucisku.

Mamy o wiele powodów, aby śpiewać z wdzięcznością Panu za każdym razem, 

gdy budzimy się do nowego dnia. Ponieważ Boża opieka i kierownictwo jest nowa na każdy dzień.

To jest nasz przywilej dziękowania za dobroć BOGA, zawsze, nie tylko na naszych zebraniach, czy innych spotkaniach, czy zgromadzeniach tak jak dzisiaj.

Pieśń # 321 –„Czymże Panie się Odwdzieczę”.

9 – ŚPIEWAJCIE ZE ZROZUMIENIEM – 1 Kor 14:15 – … „Cóż przeto pozostaje? Będę się modlił duchem, ale będę się też modlił i umysłem, będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i umysłem.”

Śpiewanie ze zrozumieniem łączy nasz umysł z naszym sercem i pozwala nam oderwać sie od codzienności, skupić na wyższych sprawach.

Pieśń #11-„Niech Dzisiaj Cały Ziemski Krąg”, albo 

#28 „Czym Człowiek Marny Pył”.

10 – ŚPIEW Z SERCA – Ef. 5:19 -… „przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach.”

W Mat.  5:8 – czytamy – „…błogosławieni czystego serca.”

Mat. 12:34…”bo z obfitości serca usta mówią”

Nasze Serce jest źródłem, z którego pochodzą nasze myśli!

Pieśń #376 –„O nie Smuć się i Walcz z Niedolą”.

Na koniec MOC ŚPIEWU

Śpiew daje moc – siłę ducha tym, którzy śpiewają, historia dowodzi w wielu przypadkach, że to prawda:

 1. Paweł i Sylas w więzieniu – modlili się śpiewając hymny Bogu. 
 2. Pielgrzymi podróżujący z Europy do „Ziemi Obiecanej”- czyli AMERYKI
 3. Żydzi w czasach niewoli lub ciężkich czasów i kłopotów.
 4. Świąteczny rozejm w czasie I Wojny Światowej mieście YPRES w Belgi, 24-grudnia 1914 roku. Żołnierze przeciwnych armii byli oddalonymi od siebie zaledwie o 70 jardów, ale na krótką chwilę stali się przyjaciółmi i braćmi – Śpiewając Świąteczne pieśni – jak Cicha Noc.” 

Po Tym wydarzeniu, Pewien kapral podobno powiedział: „Taka rzecz nie powinna się zdarzyć w czasie wojny, czy nie zostało wam nic z niemieckiego honoru?.  – Tym kapralem był Adolf Hitler! 

 1. Ludność w ciężkich czasach drugiej wojny światowej i stalinowskich prześladowań oraz w trudnych czasach rządów komunistycznych.

Każdy z nas na pewno jest w stanie przywołać, wiele przykładów z życia, w którym śpiewanie było i jest znaczące.

Niech Bóg Nas wszystkich hojnie błogosławi!
Z wdziecznością śpiewajmy w naszych sercach i dziękujmy Bogu!  

Amen!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *