Powątpiewamy, ale nie zwątpimy

2 List do Koryntian 4:8 – „… powątpiewamy, ale nie zwątpimy”. Wykład wygłoszony przez brata Marka Bejgera na spotkaniu zboru w Bydgoszczy, 7 maja 2023 r.

2 List do Koryntian 4:8, część druga tego wersetu brzmi różnie w różnych przekładach:

Biblia Brzeska – „wątpimy, ale nie zwątpimy.”

Przekład Nowego Świata – „jesteśmy w rozterce, ale nie bez wyjścia.”

Przekład Toruński – „w niepewności, ale nie w rozpaczy”

Biblia Lubelska – „bywamy bezradni, lecz nie zrozpaczeni”

Biblia Warszawska – „Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni”

Z greki można też powiedzieć, że jesteśmy zastanawiający się, ale nie zagubieni.

Zwątpienie to wada, lecz Bóg obiecuje swoim dzieciom pomoc, by wyzwalać się z powątpiewania i ze stanu głębszego zwątpienia. Psalm 103:14 – „On zna, cośmy za ulepienie, wie, że jesteśmy prochem”.

Mamy wiele ciekawych przykładów biblijnych postaci, które znalazły się w stanie powątpiewania, ale wyszły z niego:
– Piotr
– Tomasz
– Jan Chrzciciel
– nawet po zmartwychwstaniu Jezusa, u Mateusza 28:16-17, czytamy: „pokłonili Mu się, lecz niektórzy wątpili”.

Istnieje na pewno jakaś skala powątpiewania. Nie ma chyba człowieka, który nigdy nie był w niepewności lub zakłopotaniu. U Piotra w scenie chodzenia po wodzie (Mateusza 14:25-31) widać i wiarę, i powątpiewanie, i najlepszą drogę wyjścia z wątpliwości. Jego słowa: „Panie, ratuj mnie!”, zawołanie do Zbawiciela, który może pomóc.

Przeciwnik stale chodzi dookoła ludu Bożego i starać się nas pochwycić (1 Piotra 5:8). Aby się uwalniać ze stanu powątpiewania, musimy do litery dodawać ducha – w przeciwnym razie staniemy się uczonymi w Piśmie, lecz bez wiary.

Jan Chrzciciel wyraził o naszym Panu słowa: „Oto Baranek Boży!”, jednak później sam miał pewne wątpliwości, gdy pytał: „Czy to Ty jesteś, czy mamy wyczekiwać innego?” (Jana 1:29, Łukasza 7:19-23). Jako odpowiedź od Pana Jezusa otrzymał dowody w postaci cudownych wydarzeń, które miały miejsce w Jego służbie (Łukasza 7:20-23).

Te rzeczy zostały napisane dla naszego napomnienia, teraz, w czasach końca wieku (1 Koryntian 10:11). Trwają ważne doświadczenia wśród ludu Bożego. Jesteśmy też świadkami ważnych wydarzeń na świecie.

Trwajmy i nie ulegnijmy zwątpieniu! (PBT nr 402)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *