Niektóre myśli i życzenia noworoczne

Fot. Ścieżki we mgle

Trudno przewidywać, jaki będzie kolejny rok, ale myślimy, że te życzenia z dawnych numerów „Teraźniejszej Prawdy” są także dzisiaj „na czasie”:

TP nr 254, s. 3 – „W każdym doświadczeniu niech dziecko Boże pamięta, że Bóg wie o tym, miłuje je i dba o nie, że Jego usługujący anioł jest zawsze blisko nas i że Bóg nie dopuści na żadne doświadczenie, które by było za srogie i nie do zniesienia dla Jego ludu (1 Kor. 10:13 [1], 2 Piotra 2:9 [2]). Powinniśmy więc przyjść do Niego z ufnością z wszelkimi naszymi troskami (Żyd. 4:16 [3]).”

TP nr 255-256, s.24 – „Nie szemrajmy i nie biadajmy, jeśli przypadkowo będziemy cierpieli wśród wielkich strat, głodu, zaraz i innych trudów (Gal. 1:4 [4]). Bóg nie dozwoli, by przyszło na nas jakiekolwiek doświadczenie, które by nie było na nasze najwyższe dobro (Rzym. 8:28, [10]). Radujmy się więc we wszystkich naszych doświadczeniach jakiekolwiek by nie były (Jana 18:11 [5], 2 Kor. 1:4 [6], 7:4 [7], Fil. 4:4 [8], Jak. 1:2 [9]) i niechaj one dokonują w nas i dla nas nader zacną i wieczną wagę chwały, dla której są one zamierzone (2 Kor. 4:17,18 [11]).”

TP nr 324, s. 70 – „Pokój Boży słodko spoczywa na obietnicy Boga, iż On da posiadaczowi tego pokoju nowy umysł, serce i wolę w tym życiu. Dlatego pokój ten nie martwi się, że Bóg nie dotrzyma swojej obietnicy. Nie trapi się myślą, że upadnie, tak długo jak jest staranny w posłuszeństwie. To samo stanowisko występuje odnośnie otrzymania nowego ciała i udzielania błogosławieństw ludzkości. Nie troszczy się, powierza swoją sprawę Panu.”

TP nr 324, s. 72 – „Niech wiatry wieją, sztormy szaleją, a fale dowolnie uderzają – ci, którzy mają pokój Boży, wiedzą, że okręt ich wiary stawi czoła tym wszystkim atakom i osiągną cichy i spokojny port, do którego żeglują.”

TP nr 342, s. 110 – „Apostoł mówi: NIE DAJ SIĘ ZWYCIĘŻYĆ ZŁEMU [nie pozwól, by doświadczenia życiowe wywołały u ciebie gorycz lub mściwość, lub chłód, lub obojętność. Nie pozwól też, by pomyślne okoliczności wyzwoliły w tobie pychę, arogancję lub mądrość w twym własnym pojęciu], ALE ZŁO [wszelkiego rodzaju] DOBRE ZWYCIĘŻAJ.”

Wszystkiego najlepszego na najbliższe dni i na cały kolejny rok! Obyśmy mogli w Jezusie znajdować pocieszenie i siłę na każdy dzień. Na pewno też przyjdą upadki, trudności i zniechęcenia, ale za każdą chmurą jest słońce, a my będziemy już jeden rok bliżej restytucji i Królestwa Bożego na ziemi. 

____________
[1] 1 do Koryntian 10:13 – „Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść.”
[2] 2 Piotra 2:9 – „Pan umie wybawiać pobożnych z doświadczeń…”
[3] Hebrajczyków 4:16 – „Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili.”
[4] Galatów 1:3-4 – „Łaska wam i pokój od Boga Ojca i naszego Pana Jezusa Chrystusa; Który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby nas wyrwać z obecnego złego świata według woli Boga i Ojca naszego.”
[5] Ewangelia wg Jana 18:11 – „Na to rzekł Jezus do Piotra: Schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam wypić kielicha, który mi podał Ojciec?”
[6] 2 do Koryntian 1:4 – „Ten, który nas pociesza w każdym naszym ucisku, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakimkolwiek ucisku, tą pociechą, której doznajemy od Boga.”
[7] 2 do Koryntian 7:4 – „Z wielką ufnością odnoszę się do was, chlubię się wami bardzo. Pełen jestem pociechy, opływam w radość mimo wielkich naszych ucisków.”
[8] Filipian 4:4 – „Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!”
[9] Jakuba 1:2-3 – „Za pełną radość poczytujcie sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość.”
[10] Rzymian 8:28 – „A wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu, to jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są.”
[11] 2 do Koryntian 4:17-18 – „Ten bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk przynosi nam przeogromną i wieczną wagę chwały; Gdy nie patrzymy na to, co widzialne, lecz na to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, jest doczesne, to zaś, co niewidzialne, jest wieczne.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *