Boskie obietnice Królestwa w Starym Testamencie

Kochający Bóg udzielił w Biblii wielu obietnic, że Jego Królestwo nadejdzie i obejmie ostatecznie wszystkie narody ziemi. Wykład ten omawia główne z tych obietnic dane Abrahamowi. To on zapewniony został, że w nim i w jego potomstwie wszyscy ludzie będą ostatecznie błogosławieni. Jednak wypełnienie się tej obietnic nie nastało od razu, lecz nadal czekamy na jej pełne wypełnienie. Czy będziemy musieli jeszcze długo czekać?

Czy jest w Księgach Mojżeszowych coś, co wskazywałoby na czas, w którym żyjemy i ustalenie jak blisko jest zmartwychwstanie i czasy naprawienia wszystkich rzeczy? Zagadnienia te wyjaśnia brat Grzegorz Nowak ze zboru Pana w Poznaniu. Nagranie ze zboru w Bydgoszczy, 12.06.2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *