Bóg miłości

Prosta nauka Pisma Świętego wyjaśnia nam, dlaczego umiłowany uczeń Jan nazwał Boga Miłością (1 Jana 4:8)

PYTANIE: W którym wersecie, w której księdze Starego i/lub Nowego Testamentu, JHWH ( Jahwe/Jehowa) mówi sam w swoim imieniu (nie chodzi mi o świadectwa apostołów, lecz o oświadczenie samego JHWH), że kocha ludzi, kocha ludzkość?

ODPOWIEDŹ: Dziękujemy za pytanie! O Jezusie Bóg powiedział: Ten jest Syn mój miły, w którym mi się upodobało, tego słuchajcie (Mat.17:5). A Jezus o swym Ojcu oświadczył: Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny (Jan. 3:16). Wypada nam wierzyć słowom Syna, którego Ojciec obdarzył takim autorytetem. Tyle jeżeli chodzi o słowa. Jednak myślę, że pytający zgodzi się, iż czyny głośniej mówią niż słowa.

Bóg przygotowując swój Plan Zbawienia Ludzkości i realizując go przez tysiąclecia dowodzi wielkiej miłości w stosunku do swych stworzeń. Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie tego Planu w życie wszyscy ludzie odbiorą w przyszłości jako wyraz miłości Stwórcy w stosunku do swych stworzeń (zobacz: Restytucja – czas naprawy).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *