Wieczne męki

owceU Mateusza 25:46 czytamy: „I pójdą ci na męki wieczne”. Czy znaczy to, że złych spotkają po śmierci niekończące się tortury?

Nie.

Greckie słowo tu przetłumaczone jako „męki” to kolasin (pochodzące od kolazo, którego pierwsze znaczenie to odciąć, obciąć – jak przy oczyszczaniu gałęzi drzewa – zobacz np. Thayer, Liddell, Scott, Young’s Concordance i przekład Diaglotta w jęz. angielskim lub Słownik grecko-polski, PWN, 1960 po polsku). Zatem męki dla niepoprawnych grzeszników to wieczne odcięcie, druga śmierć, ostateczne, całkowite i wieczne unicestwienie (Ijob 31:3; Ps. 9:6; 37:38; 92:8; Izaj. 1:28; Filip. 3:19; 2 Tes. 1:9; 1 Tym. 6:9; 2 Piotra 2:1, 12).

Więcej na ten temat: Piekło nie jest miejscem tortur.

2 thoughts on “Wieczne męki”

 1. Tłumacz Google przetłumaczył kolasin na piekło, tak samo inne wyrażenia się nie zgadzają. Dla pewności sprawdziłam też w internetowym słowniku.

 2. Ania, wszystko zależy od tego, jak interpretujesz piekło. Większość chrześcijaństwa wierzy w piekło wiecznych tortur dla duszy. Jednak ‚szeol’ biblijny oznacza coś innego. Mamy o tym napisane w Księdze Koheleta 9:5,10 –
  „ponieważ żyjący wiedzą, że umrą,
  a zmarli niczego zgoła nie wiedzą,
  zapłaty też więcej już żadnej nie mają,
  bo pamięć o nich idzie w zapomnienie.
  (…)
  Każdego dzieła, które twa ręka napotka,
  podejmij się według twych sił!
  Bo nie ma żadnej czynności ni rozumienia,
  ani poznania, ani mądrości w Szeolu,
  do którego ty zdążasz.”
  Czy to jest to miejsce wiecznej kaźni, w którym nie ma żadnej wiedzy, czynności, rozumienia? Myślę, że nie!

  Pismo św. stwierdza winnych miejscach, że śmierć to odcięcie od życia, więc takie tłumaczenie najlepiej odpowiada zarówno grece, w której ‚kolasin’ to m.in. przyciąć, obciąć, jak i ogólnej nauce Biblii:
  Księga Kapłańska 22:3 – Ktokolwiek z waszego potomstwa przystąpi do świętych rzeczy (…) a będzie nieczysty, zostanie odcięta ta dusza. Księga Liczb 15:30 – Lecz dusza, (…) która popełni to rozmyślnie, znieważa Pana. Dusza ta odcięta będzie. Psalm 37:9,22,34 – Złośnicy będą odcięci. Przeklęci od niego będą odcięci. Niepobożni odcięci będą.

  Pozdrawiam 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *