Wieczne męki

owceU Mateusza 25:46 czytamy: „I pójdą ci na męki wieczne”. Czy znaczy to, że złych spotkają po śmierci niekończące się tortury?

Nie.

Greckie słowo tu przetłumaczone jako „męki” to kolasin (pochodzące od kolazo, którego pierwsze znaczenie to odciąć, obciąć ? jak przy oczyszczaniu gałęzi drzewa ? zobacz np. Thayer, Liddell, Scott, Young?s Concordance i przekład Diaglotta ? w jęz. angielskim lub Słownik grecko-polski, PWN, 1960 po polsku). Zatem męki dla niepoprawnych grzeszników to wieczne odcięcie, druga śmierć, ostateczne, całkowite i wieczne unicestwienie (Ijob 31:3; Ps. 9:6; 37:38; 92:8; Izaj. 1:28; Filip. 3:19; 2 Tes. 1:9; 1 Tym. 6:9; 2 Piotra 2:1, 12).

Więcej na ten temat: Piekło nie jest miejscem tortur.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *