Zwiastowanie wielkiej radości

Tylko wówczas uzyskamy w umyśle właściwe spojrzenie na Jezusa, jeśli skojarzymy dzieciątko z Betlejem z Logosem, przez którego uczynione zostały wszystkie rzeczy. Jego życie nie pochodziło od Adama przez Józefa – byłoby to stracone życie. Było to życie przeniesione. Logos, który posiadał mnóstwo duchowych przywilejów, chwałę i cześć, dla nas stał się ubogim [człowiek Chrystus Jezus], abyśmy my ubóstwem jego ubogaceni byli – aby rodzaj ludzki mógł być odkupiony z przekleństwa – kary śmierci i związanych z nią cierpień, bólów i oddalenia od Boga. Aleś mi ciało sposobił – dla cierpienia śmierci! Śmierć tego, który był bez zmazy, była niezbędna jako cena okupowa za Adama i jego potomstwo (1 Tymoteusza 2:6).

„Wtedy anioł Pański stanął przy nich. I ogarnęła ich jasność Pana, i bardzo się przestraszyli. Anioł zaś powiedział do nich: – Nie bójcie się, bo zwiastuję wam wielką radość, która będzie udziałem całego ludu” – Łukasza 2:9-11 (autor obrazu: Anton Robert Leinweber)

Nic dziwnego, że aniołowie radowali się, ogłaszając pasterzom, że Logos stał się ciałem – dzieciątkiem w Betlejem. „Nie bójcie się; bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie wszystkiemu ludowi.” Mało kto zastanowił się nad tą wieścią, mało kto dostrzegł, jak dalekosiężny jest cel, którego dotyczy. To wiadomość dla Żydów i dla pogan, dla wszystkich grzeszników – wszystkiemu ludowi. Tylko nieliczni mieli możliwość posiąść tę wielką radość; Zbawiciel obiecał jednak, że będzie On prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat (Jan 1:9).

„Iż się wam [ludzkości] dziś narodził zbawiciel, który jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym.” O, jak wspaniałe jest znaczenie słowa zbawiciel! Znaczy ono dawca życia! Prawo do życia zostało utracone – wszyscy umierają. Dawca życia przyszedł, aby zapewnić życie wieczne dla umierającej rasy. Dzięki niech będą Bogu za wspaniałego Dawcę życia, który mocen jest doskonale zbawić (Hebr. 7:25).

Proroctwo „na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie” jeszcze się nie wypełniło, ale stanie się to już niedługo. Narodzenie dzieciątka było pierwszym krokiem w tym kierunku; śmierć na krzyżu była kolejnym; chwalebne zmartwychwstanie i powrót Logosa na poziom duchowy to etapy następne. Wybór Kościoła jako Oblubienicy Mesjasza to jeszcze inny stopień, bliższy wypełnienia.

Królestwo Mesjasza będzie ostatecznym dopełnieniem błogosławionego proroctwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *