Wieczne męki

owceU Mateusza 25:46 czytamy: „I pójdą ci na męki wieczne”. Czy znaczy to, że złych spotkają po śmierci niekończące się tortury?

Nie.

Greckie słowo tu przetłumaczone jako „męki” to kolasin (pochodzące od kolazo, którego pierwsze znaczenie to odciąć, obciąć – jak przy oczyszczaniu gałęzi drzewa – zobacz np. Thayer, Liddell, Scott, Young’s Concordance i przekład Diaglotta w jęz. angielskim lub Słownik grecko-polski, PWN, 1960 po polsku). Zatem męki dla niepoprawnych grzeszników to wieczne odcięcie, druga śmierć, ostateczne, całkowite i wieczne unicestwienie (Ijob 31:3; Ps. 9:6; 37:38; 92:8; Izaj. 1:28; Filip. 3:19; 2 Tes. 1:9; 1 Tym. 6:9; 2 Piotra 2:1, 12).

Więcej na ten temat: Piekło nie jest miejscem tortur.

6 thoughts on “Wieczne męki”

 1. Tłumacz Google przetłumaczył kolasin na piekło, tak samo inne wyrażenia się nie zgadzają. Dla pewności sprawdziłam też w internetowym słowniku.

 2. Ania, wszystko zależy od tego, jak interpretujesz piekło. Większość chrześcijaństwa wierzy w piekło wiecznych tortur dla duszy. Jednak 'szeol’ biblijny oznacza coś innego. Mamy o tym napisane w Księdze Koheleta 9:5,10 –
  „ponieważ żyjący wiedzą, że umrą,
  a zmarli niczego zgoła nie wiedzą,
  zapłaty też więcej już żadnej nie mają,
  bo pamięć o nich idzie w zapomnienie.
  (…)
  Każdego dzieła, które twa ręka napotka,
  podejmij się według twych sił!
  Bo nie ma żadnej czynności ni rozumienia,
  ani poznania, ani mądrości w Szeolu,
  do którego ty zdążasz.”
  Czy to jest to miejsce wiecznej kaźni, w którym nie ma żadnej wiedzy, czynności, rozumienia? Myślę, że nie!

  Pismo św. stwierdza winnych miejscach, że śmierć to odcięcie od życia, więc takie tłumaczenie najlepiej odpowiada zarówno grece, w której 'kolasin’ to m.in. przyciąć, obciąć, jak i ogólnej nauce Biblii:
  Księga Kapłańska 22:3 – Ktokolwiek z waszego potomstwa przystąpi do świętych rzeczy (…) a będzie nieczysty, zostanie odcięta ta dusza. Księga Liczb 15:30 – Lecz dusza, (…) która popełni to rozmyślnie, znieważa Pana. Dusza ta odcięta będzie. Psalm 37:9,22,34 – Złośnicy będą odcięci. Przeklęci od niego będą odcięci. Niepobożni odcięci będą.

  Pozdrawiam 🙂

 3. Mat. 25: 46 Καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰςm κόλασιν αἰώνιον ; οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον .
  Tutaj greckie : „κόλασιν” [kolasin] (rzeczownik żeński w formie biernika) oznacza : „karę”… Razem z „αἰώνιον” [aiōnion] (przymiotnik żeński w formie biernika ) oznacza : „karę wieczną” i takie jest tłumaczenie w uznanych interpretacjach Biblii. Porównaj : https://www.biblestudytools.com/bible-versions/

  Słowo „szeol”, „abaddon”, ” shakhat”, „gehenna”, „hades” i „piekło” to RÓŻNE oznaczenia tego samego miejsca w zależności od czasu, miejsca, języka i poglądów. To samo dotyczy wyobrażeń tego, co czeka tam potępionych . (Celowo nie używam słowa : „niepobożnych”, bo obrzędy religijne, czy poglądy filozoficzne innych wyznań nie brane są pod uwagę, co w istocie stanowi moralny paradoks):) Np. hebrajskie słowo :”szeol” u izraelitów miało różne znaczenie za czasów Pierwszej i Drugiej Świątyni, więc mówienie o szeolu jako o : „śmierci”, czy : „unicestwieniu” jest nieporozumieniem …
  – Jeśli w czymś się mylę, proszę mnie poprawić.

  1. Jeśli chodzi o wieczną karę to proszę spojrzeć na Sodomę, która miała się stać przykładem wiecznej kary. Wieczność nie oznaczała, że ogień płonie po dziś dzień, lecz, że jest to zniszczenie ostateczne. Podobnie z „karą wieczną” z przypowieści. Jest to ostateczne zniszczenie (symbol ognia), a nie wieczne, świadome przebywanie w ogniu.

   Słowo 'stan’ lepiej oddaje znaczenie 'hadesu’ czy 'gehenny’. Jako 'miejsce’ możemy je oczywiście opisywać symbolicznie, np. prorok Izajasz nazywa grób 'ziemią nieprzyjacielską’. Mimo wszystko 'hades’ i 'gehenna’ nie opisują tego samego stanu. Myślę, że 'gehennę’ porównać należy ze śmiercią wtórą – jeziorem ognia (Obj. 20:14).

 4. Wg. Księgi Rodzaju, Sodoma została zniszczona wraz z jego mieszkańcami za ich złe występki i nie ma tu odnośnika do tego, co stało się z mieszkańcami po ich śmierci… Opis pośpiechu ucieczki, płonącej siarki, oraz zniszczenie całej roślinności nasuwa przypuszczenie o niespodziewanym większym kataklizmie – tym bardziej, że zniszczeniu uległy także okoliczne miasta.
  (Ciekawostką całej opowieści jest propozycja oddania przez Lota swoich córek na niewątpliwy gwałt, aby zachować tradycję prawa gościnności (Rdz. 19:8 ). Świadczy to o pozycji kobiet w ówczesnej społeczności na Bliskim Wschodzie biorąc pod uwagę fakt, że Lot został uznany za człowieka sprawiedliwego )

  Wieczną karę ognia najprościej opisuje Ewangelia wg. Mateusza 25:41, oraz 25:46.
  W Objawieniu Jan przedstawia wizję wiecznego ognia i siarki w rozdziale 14:10-11.

  1. Objawienie/Apokalipsa św. Jana 10:9-11 (Biblia Tysiąclecia) :
   9 A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem:
   «Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę,
   10 ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka.
   11 A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia».

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *