Dobry pasterz

(oparte na Psalmie 23) Pan mnie prowadzi na zielone niwy. Nad wody spokojne, ścieżką sprawiedliwych. Pokrzepia ma duszę, więc zła się nie boję. Kij i laska Jego pocieszenie moje. Gdy z Panem przechodzę przez Cienia Dolinę, Przez Dolinę Śmierci – z Panem nie zaginę! Zastawia przede mną stoły w obfitości Wobec nieprzyjaciół i różnych przykrości. Czytaj dalej…