„Koronujesz rok dobrocią Twą” – Psalm 65:12

Gdy dokonujemy przeglądu kierownictwa Boskiej opatrzności podczas mijającego roku, niech Boska dobroć i miłosierdzie pobudza naszą wiarę i ufność w Niego w związku ze zbliżającym się nowym rokiem. Właściwy rzut oka wstecz z naszej strony jako dzieci Bożych, niech pobudzi nas nie tylko do podziękowań za to, co minęło, lecz do podniesienia naszych głów i uświadomienia sobie, że nasze wyzwolenie jest bliższe niż wtedy, gdy uwierzyliśmy. Pan, który rozpoczął w nas dobre dzieło, jest zarówno zdolny, jak i chętny do ukończenia go, jeśli tylko nadal pragniemy poddawać naszą wolę, nasze życie, nasze ludzkie wszystko, Jego mądrości i czułej trosce.

Naturalne i duchowe błogosławieństwa

On koronuje Swoją dobrocią naturalny rok, podtrzymując Wszechświat i operując jego ogromnym mechanizmem na Swoją chwałę oraz dla dobra Swych stworzeń, nawet wśród ograniczeń przekleństwa, udzielając nam błogosławieństw o każdej porze.

Wiek Ewangelii, widziany jako „rok Pański przyjemny” (Łuk. 4:19), był koronowany Pańską dobrocią w odkupieniu, nauczaniu, usprawiedliwieniu, uświęceniu, skompletowaniu, wyzwoleniu i uwielbieniu Jego Kościoła. Doświadczenie uczy nas, że nasza wiara w przyszłe błogosławieństwa ma dobrą podstawę – że Wiek Tysiąclecia również będzie koronowany Pańską dobrocią i że w Boskim właściwym czasie wszystkie rodziny ziemi będą błogosławione „wieczną radością” (1 Moj. 12:3; Izaj. 35:10).

Odnowienie

Koniec roku jest wspaniałym czasem na dokonanie postanowień na nadchodzący rok, aby przez Pańską łaskę on mógł się stać najlepszym rokiem w naszym życiu – rokiem największych nadziei i usiłowań, największych osiągnięć w samoofierze i w przezwyciężaniu świata oraz jego ducha, a także rokiem najlepszego wzrostu w podobieństwie charakteru do naszego drogiego Pana i Mistrza, Jezusa Chrystusa.

Tego życzymy wszystkim Czytelnikom!

Sztandar Biblijny, grudzień 2004, s. 192.

fot. Tormod Sandtorv

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *