Opatrzność dla Izraela

(oparte na Psalmie 121) Oczy moje wznoszę ku górze gdzie stoi Twój dom. Tameś Ty. Nie złamią mnie burze, nie porazi grom. Stąd Twoja pomoc, Boże mój i Panie, Któryś Jeruzalem stworzył na mieszkanie. Ty, któryś stworzył niebiosa i ziemię, Nie dasz by zginęło Izraela plemię. Ty, co przepatrujesz wszystkie moje drogi, Dbasz, by nie Czytaj dalej…