Życzliwość

„Przejdę tylko raz przez ten świat. Dlatego każdy dobry uczynek, jaki mogę zrealizować lub jakąś życzliwość jaką mogę okazać komuś z ludzi, niechaj czynię teraz. Niech nie odkładam ani nie lekceważę tego, ponieważ tą drogą nie będę znowu przechodził.”
(Motto Starego Kwakra)

„Życzliwość to przychylne, przyjazne nastawienie względem kogoś. Główna cząstka tego słowa wskazuje jasno, że ktoś życzliwy to taki, który dobrze życzy innemu, pragnie, by miał się jak najlepiej, będzie dla niego miły, serdeczny, ale także pomocny, a tym samym świadczący przychylność przez konieczne wsparcie.

Słowo życzliwość kojarzy mi się przez swą budowę z trzema postawami człowieka. Pierwsza część tego słowa „życz” to życzenie, które zapewne powinno być dobre dla bliźniego; cząstka „li” nasuwa mi pojęcie „litość”, pochylenie się nad biedą lub nieszczęściem człowieka, natomiast końcówka „ość” nasuwa myśl o miłości tak potrzebnej, a nawet koniecznej, aby życie nie stało się koszmarem.”
(Definicja „życzliwości” według prof. Tadeusza Gerstenkorna)

„1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata (siostrę).
2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.
7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.
9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.”
(10 zasad życzliwości)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *